Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politika

2.2. verzió
A jelen Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politika 2024. május 16-ától érvényes.

1. Háttér

A Lightyear Europe AS egy Észtországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (cégjegyzékszám: 16235024), amelynek székhelye Tallinn, Volta 1, Észtország („mi”, „minket”, „miénk” vagy „Lightyear”), és engedélyező és szabályozó hatósága, az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság („EFSA”) befektetési vállalkozásként tartja nyilván. Amennyiben másként nem jelezzük, minden fogalommeghatározás a Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeiből származik.

2. Cél

Ebben a szabályzatban ismertetjük, hogy Lightyearnél – szabályozói kötelezettségeinkkel összhangban – milyen megközelítést alkalmazunk a Megbízások kezelésével és a Megbízások legjobb végrehajtásával kapcsolatban („Szabályzat”). Amikor a Felhasználó Megbízásokat ad be nálunk, hozzájárul ahhoz, hogy Megbízásait a jelen Szabályzatban leírt módon hajtsuk végre, illetve továbbítsuk végrehajtásra.
A „megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében” elnevezésű befektetési szolgáltatás azt jelenti, hogy a Lightyear az Ügyfelek nevében Eszközök vételére vagy eladására vonatkozó megállapodások megkötése érdekében jár el. A töredékes eszközökkel kapcsolatos végrehajtás megkönnyítése érdekében egyes Megbízásokat a saját számlánkon is teljesíthetünk. Ez történik az olyan EU-s és egyesült királysági Eszközökre vonatkozó töredékes Megbízások esetében, amelyeknél a Lightyear töredékes kereskedést is kínál. A kereskedési helyszíneken kereskedett Eszközök esetében a Lightyear a Megbízást a kereskedési helyszínen hajtja végre. A „megbízások befogadása és továbbítása” elnevezésű befektetési szolgáltatás azt jelenti, hogy a Lightyear befogadja az Ügyfél Megbízását, és továbbítja azt a Külső Bróker részére végrehajtásra vagy végrehajtás céljából történő továbbításra. Ez például akkor fordulhat elő, ha a Lightyear nem tagja annak a kereskedési helyszínnek, ahol az Ügyfél által venni vagy eladni kívánt Eszközöket kereskedésre bocsátják. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy hacsak másként nem jelezzük, a jelen Szabályzatban a „megbízások végrehajtása” kifejezés alatt a „megbízások befogadása és továbbítása” szolgáltatást is értjük.
A Szabályzat célja, hogy elmagyarázzuk, milyen lépéseket teszünk annak érdekében, hogy végrehajtsuk a Felhasználó Megbízásait, vagy befogadjuk és végrehajtás céljából továbbítsuk a Külső Bróker által kezelt Eszközökre vonatkozó Megbízásokat. A Szabályzatban azt is kifejtjük, hogy milyen körülmények között van szabályozási kötelezettségünk minden szükséges lépést megtenni annak érdekében, hogy Ügyfeleink számára a lehető legjobb eredményt érjük el („legjobb végrehajtás”). A legjobb végrehajtás követelménye szerint az Ügyfél Megbízásainak végrehajtása vagy más szervezeteknek végrehajtás céljából történő továbbítása során minden szükséges lépést meg kell tenni a lehető legjobb eredmény érdekében. Ezért a Lightyear számos végrehajtási tényezőt vesz figyelembe, és meghatározza azok relatív fontosságát az Ügyfelek típusai, az Eszközök típusai és a tevékenységünk által lefedett piacok jellemzői alapján.
Az Eszközökkel kapcsolatos bizonyos Tranzakciókat úgy hajtják végre, hogy a másik fél nem kereskedési helyszín vagy Külső Bróker, hanem Külső Partner vagy maga a Lightyear, ami azt jelenti, hogy az ilyen Tranzakciók végrehajtása tőzsdén kívül (OTC) történik. Ez a Szabályzat az ilyen tőzsdén kívüli Tranzakciókra csak a megfelelő mértékben alkalmazandó, mivel az ilyen OTC-Tranzakciók végrehajtási feltételeit néha egyetlen Külső Partner határozza meg (ha például a Külső Partner a tőzsdén kívül forgalmazott Eszköz kibocsátója), és így nem ugyanazok a végrehajtási tényezők vonatkoznak rájuk, mint a kereskedési helyszínen végrehajtott Megbízásokra. A Lightyear azonban lehetőség szerint összehasonlítás útján és az elérhető adatok alapján értékeli az Eszköz árfolyamának megfelelőségét. Abban az esetben, ha a Lightyear az ügyféltranzakciókat a saját számláján hajtja végre az Eszközök töredékére vonatkozó Megbízások végrehajtásának megkönnyítése érdekében, a Lightyear ugyanazokat a legjobb végrehajtási elveket követi, mint a Megbízások kereskedési helyszínen történő végrehajtása esetén.
Minden esetben, függetlenül attól, hogy van-e szabályozási kötelezettségünk a legjobb végrehajtásra, a Lightyearnek a befektetési szolgáltatások biztosítása során becsületesen, tisztességesen és szakszerűen, az Ügyfelek legjobb érdekeinek megfelelően kell eljárnia.

3. Megbízások kezelése

A Lightyear olyan eljárásokat és intézkedéseket vezetett be, amelyek biztosítják a Megbízások azonnali, tisztességes és gyors végrehajtását. A Lightyear-alkalmazásban beadott Megbízásokat azonnal elküldjük végrehajtásra, kivéve, ha jellegük vagy méretük miatt kézi beavatkozást igényelnek, vagy ha a Megbízás OTC-Eszközre vonatkozik. Egyes OTC-Eszközök esetében a Megbízások összevonhatók, mivel egy napon belül csak bizonyos időpontokban hajthatók végre. Ha a Megbízást egyetlen Ügyfél küldi, akkor a szokásos módon, a legjobb végrehajtás szerint, az Ügyfélhez rendelve kerül végrehajtásra. A hasonló Megbízások azonnal, egymás után teljesülnek, kivéve, ha a Megbízás jellemzői vagy az uralkodó piaci körülmények ezt kivitelezhetetlenné teszik, vagy ha az Ügyfél érdekei másként kívánják. Az összevont OTC-Megbízások esetében a Lightyear kellő gondossággal jár el, hogy a Felhasználó érdekei ne sérüljenek az összevonás során. A Lightyear kizárólag azokat az OTC-Megbízásokat vonja össze, amelyek egy napon belül csak bizonyos időpontokban hajthatók végre.
A Megbízás beadásakor ismertetjük a Felhasználóval a Lightyear-alkalmazásban megvehető vagy eladható Eszközök indikatív árfolyamát. Ezek az árfolyamok egy külső féltől származnak, és az ellenőrzési körünkön kívül állnak. Mire a Megbízás később általunk vagy egy Külső Bróker által végrehajtásra kerül, az adott Eszköz árfolyama megváltozhat, de a Megbízást a változásoktól függetlenül továbbra is végrehajtjuk. Abban az esetben, ha a Tranzakciót saját számlánkon hajtjuk végre (töredékes Eszközre vonatkozó Megbízás esetén), az Eszközök árfolyamát a rendelkezésünkre álló élő piaci adatok alapján határozzuk meg annak érdekében, hogy a legjobb végrehajtást tudjuk biztosítani a Felhasználónak. Nem tartozunk felelősséggel egyetlen Ügyfélnek sem az árfolyamváltozások következtében elszenvedett veszteségért, ha az Ügyfél a Kereskedési Időn kívül küldte be a Megbízást.
A Felhasználó csak azelőtt törölheti nálunk a Megbízást, hogy továbbítanánk azt a kereskedési helyszínnek, a Külső Brókernek vagy a Külső Partnernek. Ezért fontos, hogy a Felhasználó helyesen adja meg a Megbízás adatait, és hogy a Megbízás beküldésekor hajlandó és képes legyen kötelező érvényű kötelezettségvállalást tenni az adott Eszköz vételére vagy eladására.

4. Végrehajtási szolgáltatások

A Lightyear a Lightyear-alkalmazásban fogadja és – adott esetben – továbbítja a Megbízásokat. Ezeket a Megbízásokat végrehajtjuk vagy továbbítjuk őket a Külső Brókernek, majd az alábbiak szerint kerülnek végrehajtásra:
 1. Végrehajtás kereskedési helyszínen – A Lightyear a Megbízásokat közvetlenül egy vagy több kereskedési helyszínen is teljesítheti, vagy ha nem vagyunk tagja az adott kereskedési helyszínnek, akkor közvetve, egy külső befektetési vállalkozáson (pl. brókeren) keresztül is kereskedhetünk.
 2. Végrehajtás Külső Brókeren keresztül – Abban az esetben, ha a Lightyear nem tagja annak a kereskedési helyszínnek, ahol az Eszközökkel kereskednek, és nincs közvetlen hozzáférése az adott helyszínhez brókeren keresztül, akkor Külső Brókert használ a végrehajtáshoz. Az amerikai Eszközök esetében a Lightyear ezért elsősorban Megbízást továbbít, amelyet a Külső Bróker hajt végre. A Külső Bróker viszont maga is továbbíthatja a Megbízást egy másik brókernek. A bróker a Tranzakciót kereskedési helyszínen kívül is végrehajthatja. A Felhasználó a Lightyear Europe Felhasználási feltételeinek és a jelen Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikának az elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízásokat egyesült királysági vagy EU-s kereskedési helyszíneken kívül hajtsák végre (amerikai kereskedési helyszínen), vagy kereskedési helyszínen kívül hajtsák végre (egy Eszköz töredékének vételekor vagy eladásakor). Az Ügyfelek Megbízásainak továbbítással történő végrehajtásakor ügyelünk rá, hogy a Külső Bróker a lehető legjobb végrehajtást biztosítsa;
 3. Végrehajtás Külső Partneren keresztül – Az olyan Eszközök esetében, amelyekkel egyetlen kereskedési helyszínen sem kereskednek nyilvánosan, a Lightyear a Megbízásokat közvetlenül a tőzsdén kívül, Külső Partnerrel hajtja végre, amely általában az ilyen Eszközök kibocsátója vagy forgalmazója;
 4. Végrehajtás a Lightyear szerződő félként való fellépésével – azon EU-s vagy egyesült királysági eszközök esetében, amelyeknél a Lightyear támogatja a töredékesítést, a Lightyear a Megbízást úgy tudja végrehajtani, hogy a teljes eszközt megveszi a kereskedési helyszíntől, és a töredékes részt a saját könyve ellenében hajtja végre. Ez azt jelenti, hogy az Eszköz töredékrészére vonatkozó Megbízás a kereskedési helyszínen kívül kerül végrehajtásra. A Felhasználó a Lightyear Europe Felhasználási feltételeinek és a jelen Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikának az elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízások kereskedési helyszínen kívül kerüljenek végrehajtásra (egy Eszköz töredékrészének vételekor vagy eladásakor). A Lightyear olyan rendszert tart fenn az EU-s és egyesült királysági Eszközök töredékes kereskedésére, amely az Ügyfelek számára a legjobb végrehajtást biztosítja.
A helyszíneken, a Külső Brókerrel vagy a Külső Partnerrel, illetve a Lightyear saját rendszereivel kapcsolatos zavarok esetén – például a technikai rendszerek leállása vagy hozzáférési problémái miatt – előfordulhat, hogy a Megbízások végrehajtása a jelen Szabályzatban meghatározott egyik módon sem lehetséges vagy megfelelő. A Lightyear ilyen esetben minden észszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy egyébként a lehető legjobb eredményt érje el az Ügyfél számára.

5. Legjobb végrehajtás, végrehajtási tényezők és azok relatív jelentősége

Szabályozási kötelezettségünk a Megbízások végrehajtásakor és végrehajtás céljából történő továbbításakor a legjobb végrehajtás biztosítása.

5.1. Végrehajtási tényezők

Az Ügyfél számára a legjobb végrehajtás elérése érdekében tett lépések részeként az alábbi végrehajtási tényezőket és azok relatív fontosságát vesszük figyelembe:
 1. Árfolyam – az árfolyam, amelyen a Megbízás végrehajtásra kerül;
 2. Költségek – idetartoznak az implicit költségek, mint például az esetleges piaci hatások, valamint az explicit külső költségek, például a tőzsdei vagy elszámolási díjak;
 3. Sebesség – a Megbízás végrehajtásához szükséges idő;
 4. A végrehajtás és a teljesítés valószínűsége – annak a valószínűsége, hogy képesek leszünk-e teljesíteni egy Megbízást;
 5. Méret – az Ügyfél számára végrehajtott Megbízás mérete, figyelembe véve, hogy ez hogyan befolyásolja a végrehajtás árát; és
 6. A Tranzakció jellege vagy bármely más, a Tranzakció végrehajtása szempontjából releváns szempont – tekintettel arra, hogy az Ügyféltranzakció sajátos jellemzői befolyásolhatják a végrehajtás módját és a piacra gyakorolt hatást.
A Lightyear Ügyfelei számára a legfontosabb végrehajtási tényező általában az árfolyam, amelyen az Eszközre adott Megbízás végrehajtásra kerül. Az illikvidebb piacokon azonban változhatnak az elsődleges végrehajtási tényezők. Ilyen körülmények között a végrehajtás valószínűsége kiemelt fontosságú lehet.

5.2. A teljes ellenérték mint az alapvetően legfontosabb végrehajtási tényező

Mind a lakossági, mind a szakmai ügyfelek esetében a lehető legjobb eredményt általában a teljes ellenérték, azaz az Eszköz árfolyama és a végrehajtással kapcsolatos költségek alapján határozzák meg. A lakossági ügyfelek esetében az azonnali árfolyam- és költségmegfontolásokkal szemben más tényezők csak annyiban kaphatnak elsőbbséget, amennyiben azok a lakossági ügyfél számára a teljes ellenérték szempontjából jelentős szerepet játszanak a lehető legjobb eredmény elérésében.

6. Végrehajtási helyszínek és azok kiválasztása

Az Ügyfelek Eszközökre adott Megbízásainak végrehajtásához a következő kategóriákba tartozó végrehajtási helyszínek egyikét használhatjuk:
 1. Szabályozott piacok; és
 2. Multilaterális kereskedési rendszerek.
A Lightyear a végrehajtási tényezők és egyéb meghatározó tényezők figyelembevételével választja ki azokat a végrehajtási helyszíneket, amelyek folyamatosan lehetővé teszik, hogy a legjobb végrehajtást biztosítsuk az Ügyfelek számára. A végrehajtási helyszínek minőségét az e tényezőkből számított összesített érték alapján értékeljük. Az alábbiakban – példálózó jelleggel – felsoroljuk a fontos tényezőket, amelyeket később minőségi szempontok alapján tovább lehet bővíteni.
A legfontosabb tényezők a következők: a helyszín piaci részesedése, a végrehajtás és teljesítés valószínűsége, a végrehajtás költsége (mind az implicit, mind az explicit költségeket beleértve), a Megbízás helyszínre történő továbbításának sebessége (késleltetés) és a helyszín jellemzői. A több jegyzett Eszközzel való piaci lefedettség fontos, de egy új helyszín felvételét a végrehajtás minőségének lehetséges javulása szempontjából kell mérlegelni.
A Külső Bróker kiválasztásakor a Lightyear értékeli, hogy az a lehető legjobb eredményt tudja-e nyújtani Ügyfelei számára. Az értékelés során figyelembe vesszük, hogy a szervezetre magára vonatkoznak-e legjobb végrehajtási követelmények, hogy vállalja-e a legjobb végrehajtásra vonatkozó követelmények teljesítését, és hogy bizonyítani tudja-e, hogy magas szintű teljesítési minőséget biztosít az olyan típusú megbízások esetében, amelyeket hozzá beküldünk vagy továbbítunk.
A Lightyear csak azért hajt végre Megbízásokat a saját számláján, hogy lehetővé tegye a töredékes kereskedést az EU-s és egyesült királysági Eszközök esetében. Ilyenkor azonban az egész Eszközöket mindig a fent leírt végrehajtási helyszínekről kell beszerezni, és a Megbízás töredékrészét a Lightyear saját egyenlegén kell végrehajtani.
A Lightyear legalább évente felülvizsgálja a végrehajtási helyszíneket, és értékeli a végrehajtás minőségét.

7. Konkrét utasítások

Amennyiben az Ügyfél konkrét utasításokat ad a Lightyearnek, a Lightyear ezen utasításoknak megfelelően hajtja végre vagy továbbítja a Megbízást. Ezek a konkrét utasítások gátolhatják a Lightyeart abban, hogy a jelen Szabályzatnak megfelelően járjon el, amelynek célja, hogy a Megbízásokat az Ügyfél érdekeinek megfelelően kezeljük és hajtsuk végre.
Ha konkrét utasításokat kapunk, azokat kell a legjobb végrehajtás alapjának tekinteni (amennyiben a legjobb végrehajtás alkalmazható). A Lightyear általi legjobb végrehajtás teljesítettnek tekintendő, amennyiben egy Megbízást az Ügyfél által adott konkrét utasítás alapján hajt végre, vagy fogad be és továbbít végrehajtásra. Amennyiben az utasítások csak a Megbízás egyes aspektusaira vonatkoznak, a többi aspektus tekintetében a jelen Szabályzatot követjük.

8. Megbízások továbbítása a Külső Brókernek

Abban az esetben, ha a Lightyear nem tagja annak a kereskedési helyszínnek, ahol a pénzügyi eszközökkel kereskednek, és nincs közvetlen hozzáférése az adott helyszínhez, akkor Külső Brókert használunk a végrehajtáshoz. Az amerikai Eszközök esetében a Lightyear úgy döntött, hogy a Megbízásokat elsősorban a Külső Brókerhez továbbítja, mivel az bebizonyította, hogy következetesen a legjobb végrehajtási eredményeket tudja biztosítani az Ügyfelek számára. A Lightyear megbizonyosodott afelől, hogy a Külső Bróker rendelkezik az Eszközökkel kapcsolatos szükséges szakértelemmel ahhoz, hogy legalább olyan jó eredményeket érjen el, mint amilyeneket a Megbízások más Külső Brókerekhez történő továbbításával lehetne elérni.
A Külső Bróker az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeleténél van bejegyezve, és tagja a Pénzügyi Szabályozó Hatóságnak. A Külső Brókernek tehát magának is van legjobb végrehajtási kötelezettsége, és köteles információkat közzétenni a végrehajtási gyakorlatáról és az általa a tranzakciók végrehajtásához kiválasztott helyszínekről.
A Külső Bróker olyan rendszert tart fenn a töredékrészvények kereskedésére és a tőzsdén jegyzett értékpapírokkal kapcsolatos megállapodások biztosítására, amellyel a legjobb végrehajtás garantálható az Ügyfelek számára, illetve az ár tekintetében előnyök biztosíthatók olyankor, amikor a Külső Bróker megbízottként és megbízóként is eljár egy Megbízás teljesítésekor. Ha egy Eszköz töredékének vételére vagy eladására vonatkozó Megbízást küldenek be, a Külső Bróker végrehajthatja azt ilyen végrehajtási helyszíneken kívül.
A Lightyear általi legjobb végrehajtás teljesítettnek tekintendő, amennyiben egy Megbízást az Ügyfél által adott konkrét utasítás alapján fogad be és továbbít végrehajtásra (a részletekért lásd az 5. pontot).

9. A Külső Bróker felülvizsgálata

A Lightyear felülvizsgálja a piaci helyzetet annak megállapítására, hogy lehet-e a Külső Bróker helyett más külső brókereket alkalmazni. Ezekre a felülvizsgálatokra évente, illetve eseti jelleggel is sor kerül, amennyiben olyan lényeges változás következik be, amely miatt a Lightyear nem képes továbbra is következetesen a lehető legjobb eredményt elérni a Megbízások végrehajtásában a Külső Bróker segítségével.
A Lightyear továbbra is figyelemmel kíséri a Külső Bróker általi végrehajtás minőségét, figyelembe véve a fenti 5.1. pontban meghatározott végrehajtási tényezőket.
Ezek a végrehajtási tényezők a piaci körülmények, például likviditáshiány miatt eltérő súlyt kaphatnak.

10. A Szabályzat felülvizsgálata

A Lightyear legalább évente felülvizsgálja és figyelemmel kíséri megbízáskezelési és legjobb végrehajtási rendszerének eredményességét és a végrehajtás minőségét, valamint az ebben a Szabályzatban dokumentált végrehajtási szabályainak megfelelőségét annak érdekében, hogy:
 • meghatározza és végrehajtsa a jelen Szabályzat szükséges módosításait;
 • biztosítsa, hogy a Szabályzat megfeleljen a céljának; és
 • biztosítsa, hogy a Szabályzat tükrözze az Alkalmazandó Jogszabályok változásait.
A jelen Szabályzat lényeges változásairól a Felhasználási feltételekben leírt eljárás szerint értesítjük a Felhasználót.

11. Ösztönzők

A Lightyear nem alakíthatja úgy a jutalékok rendszerét, hogy az tisztességtelen megkülönböztetéshez vezessen a külső brókerek között. A Lightyear nem fogad el olyan harmadik féltől származó kifizetéseket, amelyek nem felelnek meg a MiFID II követelményeinek, és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban tájékoztatja az Ügyfeleket a végrehajtási helyszínektől a vállalat által esetlegesen kapott ösztönzőkről. Azokban az esetekben, amikor a Lightyear a választott külső brókertől függően eltérő díjakat alkalmaz, a Lightyear ezeket a különbségeket kellő részletességgel elmagyarázza az Ügyfeleknek ahhoz, hogy azok megértsék az adott külső bróker választásának előnyeit és hátrányait.
További részletekért lásd az Összeférhetetlenségi szabályzatot a weboldalunkon: https://lightyear.com/eu/documents.

12. Hozzájárulás

A Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeinek elfogadásával az Ügyfelek hozzájárulásukat adják a jelen Szabályzat alkalmazásához.

13. Felelősség

Adott esetben a Lightyear azon kötelezettsége, hogy az Ügyfél felé a legjobb végrehajtásra vonatkozó szabályozási követelménynek eleget tegyen, nem jelenti azt, hogy a Lightyear az Ügyfélnek a konkrét, szabályozásból fakadó, vagy a Lightyear és az Ügyfél között egyébként szerződésben rögzített kötelezettségeken túlmenően bármilyen vagyonkezelői felelősséggel tartozik. Az Ügyfél továbbra is felelős a befektetési döntéseiért, és a Lightyear nem vállal felelősséget az Ügyfél által e döntések következtében, a piaci kereskedés közben elszenvedett veszteségekért.

15. További kérdések

Ha a Felhasználónak további kérdése van a megbízáskezeléssel vagy a legjobb végrehajtással kapcsolatban, forduljon hozzánk:
 • e-mailben a support@lightyear.com címen; vagy
 • postai úton a Volta 1, Tallinn, Estonia címen.

Végrehajtási helyszínek és Brókerek listája

A Lightyear Europe AS végrehajtási helyszíneinek és Brókereinek listája itt érhető el.