Ismerősök meghívásának feltételei a Lightyearen

A Lightyear Europe AS (Lightyear) engedélyező és szabályozó hatósága az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (Finantsinspektsioon), amely befektetési vállalkozásként tartja nyilván a 4.1-1/31 tevékenységi engedélyszámon. A Lightyear Europe cégjegyzékszáma: 16235024, székhelye pedig: Volta 1, Tallinn, Észtország. A Lightyear és a Lightyear csoport más vállalatai ezen az oldalon „Lightyear Csoport” néven szerepelnek.
Ez az oldal tartalmazhat szezonális vagy ideiglenes ajánlói promóciókat is, amelyek függetlenek az „Ismerősök meghívásának feltételeitől”.

Ismerősök meghívásának feltételei a Lightyearen

Dátum: 2024. április 4.
Ez a Program a Lightyear Felhasználási feltételeinek és Adatvédelmi szabályzatának megfelelően működik.

A Program feltételei

 1. A Lightyear ajánlói programja (Program) a Lightyear azon jelenlegi ügyfeleire érvényes, akik megfelelnek a Lightyear Felhasználási feltételeiben meghatározott feltételeknek. Ez a Program csak a következő országok lakosai számára érhető el: Ausztria, Belgium, Ciprus, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Szlovákia és Szlovénia. A félreértések elkerülése végett a Lightyear előzetes értesítés nélkül, saját kizárólagos hatáskörében eltávolíthat vagy hozzáadhat országokat, amelyekben a Program elérhető.
 2. Meghívót csak olyan kiválasztott ügyfelek küldhetnek, akik értesítést kaptak a Lightyeartől arról, hogy jogosultak ismerősöknek ajánlani a szolgáltatást (Ajánló(k)). Az, hogy egy ügyfél jogosulttá válik-e arra, hogy Ajánló legyen és meghívja ismerőseit a Program keretében, a Lightyear kizárólagos hatáskörébe tartozik, és ezt a jogot a Lightyear bármikor visszavonhatja.
 3. Meghívó kizárólag olyan ténylegesen új ügyfélnek adható, akinek korábban még nem volt Lightyear-fiókja (Fogadó Fél), vagyis a jelenlegi és korábbi Lightyear-ügyfelek nem tartoznak ebbe a körbe. Meghívók olyan ténylegesen új ügyfeleknek is adhatók, akik olyan joghatóságban laknak, ahol a Lightyear csoport egy másik vállalata kínálja szolgáltatásait. Ebben az esetben az ilyen Fogadó Felekre a jelen Programban meghatározott feltételek vonatkoznak.
 4. A Fogadó Felek ajánlásáért járó Jutalom változó lehet, és az alkalmazásban vagy a marketinganyagokban kerül meghatározásra. A Jutalom lehet előny (például bizonyos díjak eltörlése), egy előre meghatározott összegű töredékrészvény vagy bármely más, az ügyfeleinkkel közölt alternatív jutalom (Jutalom). A Jutalom nagysága és jellege a Lightyear saját belátása szerint időről időre, előzetes értesítés nélkül változhat. Eltérő rendelkezés hiányában, ha a Jutalom olyan előny, amely bizonyos díjakat eltöröl, a Jutalom nem halmozódik többszörös ajánlás esetén. Mind a Fogadó Fél, mind az Ajánló azt a Jutalmat kapja meg, amely akkor volt érvényes, amikor a Fogadó Fél az ajánlói hivatkozást használta, és megkezdte a regisztrációs folyamatot.
 5. Ha a Jutalom a Jutalom beváltásának időpontjában a Lightyear-alkalmazásban elérhető, előre meghatározott értékű töredékrészvény, akkor a Lightyear-alkalmazásban piaci megbízás kerül beadásra a kiválasztott töredékrészvény megvételére. Ez a megbízás nem törölhető és más módon sem módosítható. Amennyiben a Felhasználó a Jutalmat akkor szeretné beváltani, amikor az a piac, amelyen a töredékrészvénnyel kereskednek, zárva van, a Jutalom a piac megnyitásakor és a megbízás teljesítésekor lesz felhasználható. A Jutalom beváltásával az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy:
 • A Lightyear részéről nem történik befektetési tanácsadás vagy ajánlás azáltal, hogy a Jutalmat az Ajánló és a Fogadó Fél számára elérhetővé teszi.
 • A Jutalom az Ajánlónak és a Fogadó Félnek jogot biztosít arra, hogy a Lightyear által meghatározott pénzösszegnek megfelelő töredékrészvényt kapjon, és az ügyfél ezzel nem meghatározott mennyiségű töredékrészvényre szerez jogosultságot. Az Ajánló és a Fogadó Fél által kapott töredékrészvények mennyisége az Ajánló és a Fogadó Fél által kiválasztott töredékrészvénynek a piaci megbízás teljesítésének időpontjában érvényes piaci árfolyamától függ.
 • A Jutalomra a Lightyear szokásos díjai vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a Jutalomból levonásra kerül a devizakonverziós díj, amikor USD-re váltják át, hogy a töredékrészvénnyel kapcsolatos megbízás teljesíthető legyen. Az árképzéssel kapcsolatos további részletek a Felhasználási feltételekben és itt érhetők el: https://lightyear.com/hu/pricing.
 1. Az Ajánló és a Fogadó Fél csak akkor kapja meg a Jutalmat, ha a Fogadó Fél sikeresen teljesítette az alábbiakat:
 • egy jelenlegi jogosult Lightyear-ügyfél által megadott ajánló hivatkozást használt;
 • befejezte a regisztrációs folyamatot;
 • legalább 50 eurót vagy 20 000 forintot befizetett a számlájára. Ha a Fogadó Felet olyan Ajánló hívta meg, aki az Egyesült Királyságban lakik, a Fogadó Félnek 50 GBP-nek megfelelő összeget kell befizetnie a számlájára.
 1. A Fogadó Félnek az ajánlói hivatkozás használatától számított 30 napon belül kell pénzt befizetnie a Lightyear-számlájára (a számla a Lightyear csoport más vállalatainál is megnyitható), különben sem az Ajánló, sem a Fogadó Fél nem kapja meg a Jutalmat a Program keretében. Ez alatt az időszak alatt a Fogadó Félnek sikeresen teljesítenie kell a 6. pontban megadott lépéseket ahhoz, hogy jogosult legyen a Jutalomra.
 2. A kiutalható Jutalmak esetében a Lightyear szabályai szerint a Jutalmat mind az Ajánló, mind a Fogadó Fél a Jutalom átvételétől számított legalább 30 nap elteltével utalhatja ki a saját számlájára. Ha a Jutalomként kapott töredékrészvényt eladják, illetve a pénzt más pénznemre váltják át, a kiutalási korlátozás arra a számlán lévő összegre vonatkozik, amely megegyezik a Jutalom értékével, ahogyan az az alkalmazásban vagy a marketinganyagokban eredetileg szerepelt.
 3. Az Ajánló naptári hónaponként legfeljebb 5 Jutalmat kaphat. Minden Fogadó Fél csak egy regisztrációs Jutalomra jogosult.
 4. A Jutalomra jogosító sikeres ajánlásokat nem lehet „átvinni” a következő időszakba, azok egyszerűen érvényüket vesztik. Az ajánlások ahhoz az időszakhoz kapcsolódnak, amikor a Fogadó Fél használja az ajánlói hivatkozást, nem pedig ahhoz az időszakhoz, amikor teljesíti a Jutalomra jogosító lépéseket (a 6. pontban felsoroltak szerint).
 5. A Lightyear Felhasználási feltételeiben szereplő nagybetűs kifejezések meghatározásai erre a Programra is vonatkoznak, hacsak a jelen Programban másként nem jelezzük.
 6. A Lightyear ügyfelei mindaddig jogosultak a Jutalomra, amíg a Lightyear csoport tényleges ügyfelei maradnak. Azok az ügyfelek, akiknek a fiókját törölték, felfüggesztették vagy más módon inaktiválták, nem jogosultak a Programban való részvételre. A félreértések elkerülése végett, ha akár az Ajánló, akár a Fogadó Fél a Jutalom kifizetése előtt megszűnik a Lightyear csoport ügyfele lenni, onnantól egyik fél sem jogosult a Jutalomra. Amennyiben a Jutalom kifizetésére az ebben a pontban leírtak bekövetkezése előtt került sor, a Jutalom a fiók törlésétől, felfüggesztésétől vagy más módon történő inaktiválásától számított 6 hónap elteltével visszavonható és eltávolítható.
 7. A Jutalmakat a Felhasználó általában a jogosultság megszerzését követő 5 napon belül megkapja, ez azonban nem garantált. Nem jár kártérítés, ha a Jutalom átadására a jogosultság megszerzését követő 5 napon túl kerül sor. A Jutalomból származó készpénzösszeg az átadásától számított legalább 30 nap elteltével utalható ki.
 8. A Lightyear nem nyújt befektetési tanácsadást, és az ügyfeleknek saját maguknak kell befektetési döntéseket hozniuk, vagy tanácsot kérniük egy független szakértőtől. A Programban semmi sem jelent ajánlást semmilyen konkrét értékpapír megvételére, eladására vagy tartására.
 9. A Lightyear fenntartja a jogot, hogy bármikor, az ügyfelek előzetes értesítése nélkül módosítsa, meghosszabbítsa, lerövidítse vagy idő előtt lezárja a Programot. A Program, illetve a feltételek bármilyen változásáról a Program feltételeinek aktualizálásával értesítjük a Felhasználót, és javasoljuk a Felhasználónak, hogy rendszeresen ellenőrizze a Lightyear weboldalát, hogy naprakész maradjon.
 10. A Lightyear folyamatosan tájékoztatja az Ajánlót arról, hogy a meghívott Fogadó Felek hol tartanak a folyamatban, és megjeleníti a nevüket az Ajánló fiókjában.

Teljességi záradék

 1. Minden Ajánló a jelen Program keretében küldött meghívók tényleges küldője, és köteles betartani a vonatkozó jogszabályokat. A meghívót a megfelelő módon kell elkészíteni és megosztani az ismerősök, kollégák és családtagok között. A meghívással az Ajánló kijelenti, hogy rendelkezik az ahhoz szükséges megfelelő felhatalmazással, engedélyekkel és hozzájárulásokkal. Tömeges e-mailek kiküldése, idegeneknek való ajánlás vagy a Programban szereplő szolgáltatások bármilyen más, nem a meghatározott módon történő használata kifejezetten tilos, és a Szerződés azonnali megszüntetését eredményezheti.
 2. A Lightyear nem köteles ellenőrizni a Programot vagy bármely kommunikációt, azonban dönthet úgy, hogy ezt megteszi, és blokkolhat e-mail-üzeneteket, eltávolíthat bármilyen tartalmat, vagy megtilthatja a Program használatát. Azok az Ajánlók, akik nem tartják be a jogszabályokat, beleértve a kéretlen e-mailek küldésére vonatkozó jogszabályokat is, kötelesek mentesíteni a Lightyeart minden olyan felelősség, költség és kiadás alól, amely az ilyen kéretlen e-mailek miatt felmerül.
 3. A Felhasználók felelősek a bejelentkezési adatok titkosságának biztosításáért, és teljes mértékben felelősek minden olyan tevékenységért, amely ezek használatával történik. A Felhasználók beleegyeznek, hogy haladéktalanul értesítik a Lightyeart, ha felmerül a fiókjukhoz való jogosulatlan hozzáférés gyanúja. A Felhasználók elfogadják, hogy a Lightyear nem vállal felelősséget a hitelesítő adataik jogosulatlan használatából eredő veszteségekért vagy károkért.

Visszaélésszerű magatartás

 1. A Program célja, hogy bemutassa a Lightyeart azoknak az új ügyfeleknek, akik aktívan szeretnék használni a Lightyear által nyújtott megoldásokat. Ha a Lightyear a Program céljaival ellentétes, a Program kihasználására irányuló visszaélésszerű magatartást észlel, bármikor kizárhatja az azt megvalósító ügyfeleket a Programban való részvételből. Ha a Felhasználót korábban visszaélésszerű viselkedés miatt kizárták a Programból, akkor többé nem vehet részt a Programban. Ha visszaélésszerű magatartást tapasztalunk, de a Jutalmat már a Felhasználó rendelkezésére bocsátottuk, a Lightyear visszavonhatja a Jutalmat, és eltávolíthatja azt az ügyfél számlájáról.
 2. Visszaélésszerű magatartásnak minősül többek között, de nem kizárólagosan:
 • Tömeges meghívók küldése a Fogadó Feleknek, akik ezt követően mindannyian pénzt fizetnek be a számlájukra, hogy elérjék a Jutalomra való jogosultsághoz szükséges minimális összeget, majd kiutalják a pénzüket.
 • Ajánló hivatkozások nyilvános megosztása a közösségi médiában vagy más módon online.
 • Fogadó Féllé válás a közösségi médiában nyilvánosan megosztott meghívók révén.
 • Tömeges meghívók küldése olyan Fogadó Feleknek, akiknek jelentős többsége (legalább 60%-a) nem használja érdemlegesen vagy jóhiszeműen a Lightyear-alkalmazást.

Adózás

 1. A részvények eladásakor a teljes értékük a tőkenyereség- adó hatálya alá eshet. Az Alkalmazás Portfólió fülén ellenőrizhető az egyes részvények kibocsátáskori, illetve eladáskori értéke.
 2. Az adózás mindig a Felhasználó személyes körülményeitől függ, és ha nem biztos valamiben az adózással kapcsolatban, kérje adószakértő tanácsát. A Lightyear nem vállal felelősséget a Jutalom adóvonzataiért.