Kockázati tájékoztató, Célpiaci mátrix

Ezen az oldalon a Lightyear Europe AS Kockázati tájékoztatója található. A Kockázati tájékoztató néhány másik nyelven is elérhető itt.
A Lightyear Europe AS Célpiaci mátrixa itt érhető el.

Kockázati tájékoztató

3.0. Verzió
Érvényes: 2024. május 16-ától

1. Háttér

A Lightyear Europe AS egy Észtországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (cégjegyzékszám: 16235024), amelynek székhelye Tallinn, Volta 1, Észtország („mi”, „minket”, „miénk” vagy „Lightyear”), és engedélyező és szabályozó hatósága, az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság („EFSA”) befektetési vállalkozásként tartja nyilván.
Amennyiben másként nem jelezzük, minden fogalommeghatározás a Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeiből származik, amely a Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon érhető el itt: https://lightyear.com/eu/documents.
A Lightyear befektetési szolgáltatásokat nyújt ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Felhasználó”) számára Megbízások végrehajtásával vagy Megbízások Külső Bróker részére, végrehajtás céljából történő továbbításával (vagy újabb továbbítás utáni végrehajtás céljából történő továbbításával).

2. Cél

Az Ügyfelek és a potenciális Ügyfelek rendelkezésére bocsátjuk az Eszközök jellegének és kockázatainak általános leírását.
Nagyon fontos, hogy a Felhasználó tisztában legyen a lehetséges kockázatokkal, mielőtt bármilyen Eszközbe befektetne, és bármilyen Megbízást adna be a Lightyear-alkalmazásban. Nem javasoljuk, hogy a Felhasználó ilyen Megbízásokat adjon be, kivéve, ha teljes mértékben tisztában van az összes kockázattal, és független mérlegelés alapján eldöntötte, hogy a Tranzakció megfelelő a számára. A Felhasználónak a Megbízás beadása előtt célszerű lehet tanácsot kérnie független számviteli, pénzügyi, befektetési, jogi, szabályozási, adózási, illetve egyéb szakértő tanácsadóktól.
A jelen kockázati tájékoztatóban nem kívánjuk az összes kockázatot és az egyéb, Megbízásokkal kapcsolatos lehetséges megfontolást ismertetni. A dokumentum inkább a Megbízások Lightyear-alkalmazásban történő beadásakor megtalálható Eszközök jellegének és tipikus kockázatainak általános leírását tartalmazza, de semmiképpen sem teljes körű.
Az alábbiakban összefoglaljuk az Eszközökkel kapcsolatos legfontosabb általános kockázatokat. Az egyes Eszközökre vonatkozó részletesebb kockázati információk a kapcsolódó termékdokumentációban, például a tájékoztatóban, előszerződésben, kibocsátási körlevélben, értékesítési prospektusban, hirdetményben, az eszközök dokumentációjában és feltételeiben, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban és az útmutatóban találhatók.
Fontos, hogy a Felhasználó a Lightyear által biztosított összes vonatkozó dokumentációt végigolvassa, hogy megértse az adott pénzügyi Eszköz működését és a Tranzakció teljes kockázati profilját, és ezért a befektetés előtt el tudja dönteni, hogy képes-e vállalni az Eszközbe történő befektetés kockázatait és lehetséges következményeit.
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a pénzügyi eszközökkel való kereskedés kockázatos lehet. A befektetések értéke csökkenhet és emelkedhet is, így a befektető a befektetett pénznél kevesebbet kaphat vissza, vagy bizonyos esetekben akár a teljes befektetését is elveszítheti. Emellett a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre egy Eszköz jövőbeli teljesítményét.
A Felhasználónak bármely Eszköz vétele vagy eladása előtt meg kell győződnie arról, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik-e, és képes-e elviselni az esetleges veszteségeket. A Felhasználó nem bízhat abban, hogy bármilyen célra (például adósságok visszafizetésére) nyereséget tud termelni, és nem javasolt kölcsönszerződést sem kötni a Lightyear-alkalmazásban történő Eszközvásárlások finanszírozására.

3. Csak végrehajtás tanácsadás nélkül

3.1 Kizárólag végrehajtással kapcsolatos, tanácsadást nem tartalmazó szolgáltatások

Részvényekkel és egyéb Eszközökkel kapcsolatos, tanácsadást nem tartalmazó megbízástovábbítási és -végrehajtási szolgáltatást nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy (a Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeinek megfelelően) anélkül hajtjuk végre a Felhasználó Megbízásait, hogy megvizsgálnánk a befektetés vagy a Felhasználó Megbízásainak megfelelőségét vagy egyéb aspektusait, vagy tanácsot adnánk ezeket illetően. Akkor sem mérlegeljük az Eszközök megfelelőséget a Felhasználó szempontjából – figyelembe véve befektetési ismereteit és tapasztalatát –, és azt sem, hogy a Felhasználó tisztában van-e a Szolgáltatással vagy Eszközzel kapcsolatos kockázatokkal, ha a szolgáltatás Nem Összetett Eszközzel (pl. a piacon forgalmazott részvények, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyei, pénzpiaci eszközök stb.) kapcsolatos.
Ebből következően nem garantálható a Felhasználó érdekeinek teljes körű védelme, és amikor a Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban Megbízást ad nekünk, feltételezzük, hogy figyelembe vette az adott Eszközzel kapcsolatos kockázatokat, és azt a saját egyéni körülményeit vagy igényeit mérlegelve megfelelőnek vagy alkalmasnak tartja. Feltételezzük továbbá, hogy a Felhasználó szükség esetén független szakértő tanácsát is kikérte. Időről időre általános vagy konkrét információkat vagy magyarázatokat tehetünk közzé a Lightyear-alkalmazásban, a weboldalunkon, a sajtóban, a Felhasználóval folytatott kommunikációban vagy egyéb módon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek az információk nem minősülnek tanácsadásnak, és nem is értelmezhetők tanácsadásként, és a Megbízások beküldésére vonatkozó döntést a Felhasználó egyedül hozza meg.
A Felhasználó kijelenti, hogy a Lightyear-alkalmazás használatával felelősséget vállal saját befektetési döntéseiért, és elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ilyen döntések meghozatalához, tisztában van a befektetésekkel kapcsolatos kockázatokkal, és adott esetben szakértői tanácsadást vett igénybe a döntések meghozatalakor.
A Felhasználó elfogadja, hogy sem a Lightyear, sem annak munkatársai nem vállalnak semmilyen felelősséget a Lightyear-alkalmazásban végrehajtott befektetéseiből eredő veszteségekért.

3.1.1 Kizárólag végrehajtással kapcsolatos, tanácsadást nem tartalmazó, Összetett Eszközök esetében nyújtott szolgáltatások

Abban az esetben, ha a Lightyear-alkalmazásban Összetett Eszközöket teszünk elérhetővé tanácsadást nem tartalmazó megbízástovábbítási és -végrehajtási szolgáltatás keretében, a Felhasználó befektetési ismeretei és tapasztalata alapján határozzuk meg, hogy az ilyen Eszközök megfelelőek-e a számára, és hogy megértette-e az Eszközzel kapcsolatos kockázatokat.
Amennyiben a Felhasználó nem tájékoztat minket befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, vagy hiányos vagy téves információkat ad meg nekünk, akkor nem tudjuk megítélni, hogy az Eszköz megfelelő-e a számára. Ha a Felhasználó nem ad kielégítő tájékoztatást, vagy hiányos vagy téves információkat ad meg nekünk, illetve ha a nekünk megadott hiánytalan információk alapján az Eszköz nem megfelelő a számára, de ettől függetlenül szeretné lebonyolítani a Tranzakciót az Eszközzel, akkor nem feltétlenül képes megérteni az Eszközzel kapcsolatos kockázatokat, és ezért nem garantálható az érdekei teljes körű védelme.
A Felhasználó felelős a hozzánk beküldött Megbízásaival kapcsolatos döntéseiért. Amennyiben a Felhasználó bizonytalan, kérjen tanácsot független szakértőtől.

4. Általános befektetési kockázatok

A részvénybefektetés kockázata

A részvények olyan Eszközök, amelyek egy vállalatban fennálló tulajdonjogot testesítenek meg. A Felhasználó egy vállalat részvényeseként élvezheti bizonyos ebből fakadó jogok előnyeit. Például a részvények felértékelődhetnek, és a részvényesek osztalékot vagy hasonló kifizetéseket kaphatnak, bár ezek egyike sem garantált. Egy vállalat részvényei le is értékelődhetnek, sőt fizetésképtelenség esetén akár értéktelenné is válhatnak. Fizetésképtelenségi eljárás során általában a részvényesek az utolsók, akik az abból származó kifizetést megkapják, ha egyáltalán kapnak bármilyen kifizetést. Ezért fontos megérteni, hogy egy vállalat részvényeibe történő befektetéssel a Felhasználó az adott vállalatra vonatkozó koncentrált kockázatnak teszi ki magát.

A töredékrészvényekbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatok

Egyes Eszközök esetében előfordulhat töredékesítés, amely vagy általunk, vagy egy partnerünk (például egy Külső Bróker) által valósul meg. A platformunkon kínált Eszközök töredékesítése nem derivatívák formájában történik. A töredékrészvény egy vállalat részvényének töredékét jelenti, és az adott részvénnyel kapcsolatos jogok arányos hányadát testesíti meg. Vagyis a töredékrészvények a részvényekkel megegyező kockázatoknak vannak kitéve. Emellett a töredékrészvényekkel kapcsolatos bizonyos tulajdonjogok kerekítési kockázatnak lehetnek kitéve (a kerekítési kockázatról a további részleteket lásd alább), és az EU-s és egyesült királysági töredékrészvények esetében nem lehetséges szavazni. A töredékrészvények nem vihetők át másik brókerhez, és ahhoz, hogy az általuk képviselt értéket realizálni tudja, a Felhasználó köteles azokat a Lightyear-alkalmazásban értékesíteni.

A kötvénybefektetés kockázatai

A kötvények a kibocsátó vállalatnak, kormánynak vagy más szervezetnek nyújtott kölcsönben való részesedést testesítenek meg. Az adósság kibocsátójának szerződéses kötelezettsége a kötvények tulajdonosai számára tőke- és kamatfizetést teljesíteni. Mindig fennáll azonban annak a kockázata, hogy a kibocsátó nem tudja teljesíteni kötelezettségeit. Ez befolyásolhatja a kötvény értékét. A kibocsátó fizetésképtelensége esetén fennáll annak a kockázata is, hogy a kötvénytulajdonosok az eredeti befektetésüknél kevesebbet kapnak vissza.
##A tőzsdén kereskedett termékekbe történő befektetés kockázata
A tőzsdén kereskedett termékek („ETP-k”), mint például a tőzsdén kereskedett alapok („ETF-ek”) vagy a tőzsdén kereskedett árucikkek („ETC-k”) általában (de nem mindig) diverzifikált eszközállományt, például részvényeket, kötvényeket vagy árucikkeket tartalmaznak. Általános esetben egy benchmark vagy pénzügyi index teljesítményét követik, és az ETP értéke ennek megfelelően mozog.
Az ETP-k ugyanazoknak a kockázatoknak vannak kitéve, mint a mögöttes eszközök, ezért a piaci kockázat és az alábbiakban ismertetett egyéb kockázatok is érinthetik őket. Ha például egy ETF olyan vállalatok részvényeiből áll, amelyek mindegyike ugyanabban az iparágban tevékenykedik, az ETF az adott iparághoz hasonló kockázatoknak lesz kitéve. Az említett iparág gazdasági visszaesése ezért az ETF piaci kapitalizációjának és értékének erőteljes csökkenését eredményezheti. Ha egy ETF befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzik, és a bázisdevizától eltérő pénznemben kereskednek velük, vagy ha az ETF olyan értékpapírokba fektet be, amelyeknek a denominációja eltér az alap bázisdevizájáétól, akkor a devizaárfolyamok változása befolyásolhatja az ilyen befektetések hozamát. Hasonlóképpen például a nemesfémeken alapuló ETC-ket az adott nemesfémekkel kapcsolatos kockázatok befolyásolják.
Az ETP-k megpróbálnak egy referenciaértéket követni, de számos tényező (például díjak, tranzakciós költségek vagy mintavételi hiba) miatt általában bizonyos mértékben eltérnek ettől a referenciaértéktől. Az ETP-kbe történő befektetéskor nem garantálható, hogy a Felhasználó részesül az adott benchmark teljesítményéből.

A letéti jegyekbe történő befektetés kockázata

A letéti jegyek olyan Eszközök, amelyek révén a Felhasználó külföldi részvénytársaságok részvényeit is tarthatja. A letéti jegy birtoklásával a Felhasználó nem egy vállalat részvényével rendelkezik, hanem egy olyan igazolással, amelyet egy helyi pénzintézet bocsátott ki, amely külföldi letétkezelőn keresztül tartja a részvényeket. Az ilyen letéti jegyek ugyanolyan kockázatoknak vannak kitéve, mint a részvények, a külföldi vállalat jogi és politikai környezetétől függően azonban nagyobb mértékű politikai és jogi, illetve szabályozási kockázatok övezhetik őket.

A pénzpiaci alapokba történő befektetés kockázata

A pénzpiaci alapok („MMF-ek” vagy „PPA-k”) révén a Felhasználó készpénzbe és készpénz-egyenértékesekbe fektethet be, például különböző kormányoknak nyújtott rövid lejáratú hitelekbe, amelyek fix kamatot fizetnek. Az ilyen hitelek lejárata általában nem hosszabb hat hónapnál, de bizonyos körülmények között akár egy év is lehet. Az MMF-eket érintő általános kockázatok közé tartozik a kamatkockázat (a kamatlábak ingadozása hatással van azokra az eszközökre, amelyekbe az MMF befektet, és így az MMF befektetési jegyeinek értékére is), a partnerkockázat (az MMF-et pénzügyi veszteség érheti, ha egy olyan intézmény fizetésképtelenné válik, amelyik például eszközmegőrzési szolgáltatást nyújt számára), és a hitelezési kockázat (az alapban tartott eszközök kibocsátója esetleg nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az MMF-nek az esedékességkor).

5. Kockázati tényezők

A Megbízás beadása előtt a következő kockázati tényezőket kell figyelembe venni:

Fizetésképtelenségi kockázat

Amennyiben a Felhasználó egy bizonyos szervezet által kibocsátott vagy azzal kapcsolatos Eszközbe fektetett be, a szervezet fizetésképtelensége valószínűleg pénzügyi veszteséget okoz a Felhasználónak.
Az olyan Eszközök, mint például egy adott kibocsátó törzsrészvényei jellemzően a legalacsonyabb ranghelyet foglalják el az adott kibocsátó hitelkötelezettségei között. Ezért a kibocsátó fizetésképtelensége esetén fennáll a kockázata annak, hogy a Felhasználó a teljes eredeti befektetését elveszíti.
Amennyiben a Külső Bróker, Külső Partner, illetve Letétkezelő fizetésképtelenségi eljárást indít, előfordulhat, hogy a Felhasználó Pozícióit a beleegyezése nélkül likvidálják, vagy azokat egy másik brókernek vagy letétkezelőnek adják át. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk a Felhasználót arról, hogy mi történik a Pozícióival, de fennáll annak a kockázata, hogy a befektetése veszíthet az értékéből.

Politikai kockázat

Az Eszköz kibocsátójának bejegyzés vagy letelepedés szerinti országában uralkodó politikai vagy gazdasági stabilitás befolyásolhatja az adott Eszközt, beleértve annak értékét, a kapcsolódó jogokat és egyéb tulajdonságait. Politikai kockázatnak minősülnek például a jogszabályi vagy gazdasági környezet hirtelen, illetve szélsőséges változásai, valamint a társadalmi és politikai válságok. A politikai kockázatok realizálódása miatt a Felhasználó elveszítheti az ilyen kockázatok által érintett Eszközökbe irányuló befektetései egy részét vagy egészét.

Piaci kockázat

Egy adott Eszköz értéke ingadozhat annak a piacnak a változásai miatt, ahol az Eszköz található. A piaci események, a befektetői megítélés és az, hogy az adott Eszközzel mennyire lehet kereskedni, pozitív vagy negatív hatást gyakorolhat a befektetés árfolyamára. Például az Egyesült Államokban jegyzett értékpapírok az egyesült államokbeli piaci trendeknek lehetnek kitéve, amelyeket a Felhasználó esetleg nem ismer vagy nem lát előre.
Piaci ingadozás esetén egy Eszköz árfolyama jelentősen és váratlanul változhat, és nehezebbé válhat a vétel vagy az eladás, illetve előfordulhat, hogy az Eszköz árfolyama a Megbízás beküldésekor jegyzett árfolyamhoz képest emelkedik vagy csökken a végrehajtás idejére.
A piaci volatilitás miatt a kereskedési időn kívül benyújtott Piaci Megbízások piacnyitásakor jelentősen eltérő árfolyamon kerülhetnek végrehajtásra.
A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Pozíciói értékének nyomon követéséért, ezért javasolt a Lightyear-alkalmazásban rendszeresen figyelnie a Pozíciói alakulását.

Likviditási kockázat

Egy Eszköz likviditását közvetlenül befolyásolja az adott Eszköz iránti kereslet és kínálat, valamint közvetve más tényezők is, beleértve a piaci zavarokat (például az adott tőzsdén bekövetkező zavarokat) vagy infrastrukturális problémákat, például az értékpapír-elszámolási folyamat fejletlenségét vagy zavarát. Bizonyos kereskedési körülmények között nehéz vagy lehetetlen lehet egy pozíciót likvidálni vagy felvenni. Ez előfordulhat például gyors árfolyammozgások esetén, amikor az árfolyam olyan mértékben emelkedik vagy csökken, hogy az adott tőzsde szabályai szerint felfüggesztik vagy korlátozzák a kereskedést.
Normális körülmények között a részvények töredékeinek ugyanolyan a likviditása, mint a hozzájuk tartozó egész daraboknak. Piaci stressz idején azonban ez nem feltétlenül van így, és a töredékrészvények kevésbé likvidek lehetnek, mint az egész darabok.
Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy megszünteti a számláját:
  • minden Pozíciót el kell adni, és ezért előfordulhat, hogy jutalékot kell fizetni; és
  • a Felhasználó nem vihet át Pozíciókat más brókerhez (sem töredékrészvényeket, sem „teljes” részvényeket), kivéve, ha a Külső Bróker, Külső Partner, illetve a Letétkezelő fizetésképtelenné vált, és a transzferálást engedélyezik a fizetésképtelenségi eljárás során.

Inflációs kockázat

Az infláció a gazdaságban az áruk és szolgáltatások árának növekedési ütemét mutató mérőszám. Az infláció növekedése a legtöbb piacon jellemző, azonban a növekedés mértéke kedvezőtlen hatással lehet a Felhasználó befektetésére. Az infláció számos tényező miatt felgyorsulhat, például a termelési költségek változása, a nyersanyagok elérhetősége és a munkavállalói bérek átlagos nagysága következtében. Az emelkedő infláció idővel csökkentheti a befektetés reálértékét. Egy adott Eszköz hozama alacsonyabb lehet az inflációnál, ami olyan veszteségekhez vezethet, amelyek egyébként elkerülhetők lettek volna, ha a Felhasználó másik Eszközbe fektet, amelynek értéke lépést tartott az inflációval.

Az Eszközhöz kapcsolódó jogok kockázata

Bizonyos Eszközok jogokat biztosíthatnak a tulajdonosnak, például arra, hogy szavazzon az éves közgyűlésen, vagy osztalékot kapjon a kibocsátótól. Ezek a jogok változhatnak, és a Felhasználónak nem szabad abból kiindulnia, hogy képes lesz gyakorolni ezeket a jogokat. Az osztalékfizetés feltételekhez kötött – például ahhoz, hogy a kibocsátónak legyen felosztható nyeresége –, és ezért nem garantálható.

Értékpapírmegőrzési, illetve letétkezelői kockázat

Kellő gondossággal járunk el, amikor kiválasztjuk azokat a feleket, amelyek az Ügyfeleink számára az Eszközök letétkezelését, nyilvántartását, illetve elszámolását biztosítják. Mindazonáltal a jogi szabályozás hiányosságai, illetve az erre vonatkozó bírósági gyakorlat hiánya miatt egyes államokban vagy régiókban a Letétkezelő esetleges csődje esetén előfordulhat, hogy az Ügyfelek Letétkezelőnél vezetett gyűjtőszámlákon vagy csoportos számlákon tartott Eszközeinek a Letétkezelő Eszközeitől és egyéb instrumentumaitól való elkülönítése nem lesz hatékonyan megvalósítható. A fentiekből következően fennáll annak a kockázata, hogy a Letétkezelő csődje esetén az Ügyfél veszteséget szenved el az adott Letétkezelőnél nyitott gyűjtőszámlán vagy csoportos számlán tartott Eszközök elvesztése vagy visszatartása miatt.

Működési kockázat

A működési kockázat, mint például az alapvető és ellenőrző rendszerek – például informatikai rendszerek – leállása vagy hibás működése valamennyi pénzügyi termékre hatással lehet. Az üzleti kockázat, különösen annak a kockázata, hogy a vállalatot szakmailag alkalmatlanul vagy rosszul vezetik, szintén hatással lehet az adott vállalat befektetőire. A személyi és szervezeti változások komolyan befolyásolhatják ezeket a kockázatokat, és általában a működési kockázat nem feltétlenül mérhető fel a szervezeten kívülről. Az ilyen működési kockázatokkal mind a Lightyear, mind üzleti partnerei szembesülhetnek.

Devizakockázat

Ami a külföldi pénznemben denominált értékpapírokkal folytatott devizatranzakciókat illeti, az árfolyamok változása kedvező vagy kedvezőtlen hatással lehet az ilyen Eszközök kereskedéséhez kapcsolódó nyereségre vagy veszteségre.

Csalási kockázat

Miközben számos piac és joghatóság szigorú csalás-, vesztegetés- és korrupcióellenes rendszereket és ellenőrzéseket vezet be és tart fenn, a csalás és a pénzügyi bűncselekmények továbbra is számos új és innovatív formában jelennek meg. A komolyan szervezett és rendkívül kifinomult bűnözők pénzügyi partnereknek vagy termékeiknek adhatják ki magukat, az adott termékbe való befektetést népszerűsítve, ami potenciálisan a teljes befektetés elvesztését eredményezheti. Súlyos esetekben a csalási kockázat személyes vagy egyéb adatok elvesztésével is járhat. Nem mindig garantálható, hogy a csalárd tevékenységből eredő veszteségek behajthatók.

Harmadikfél-kockázat

Bizonyos Eszközök esetében az adott Eszköz elszámolása, tökéletesítése, átruházása vagy realizálása függhet egy harmadik féltől, vagy megkövetelheti annak valamilyen intézkedését, teljesítését vagy hozzájárulását. Például a vagyonkezelőknek, letétkezelőknek, ügynököknek, elszámolóházaknak és tőzsdéknek lépéseket kell tenniük, hogy egy befektetés elszámolása vagy a tulajdonjog átruházása megtörténjen. Így a Felhasználó ki van téve annak a kockázatnak, hogy az érintett harmadik fél nem jár el az előírt módon vagy a megfelelő időben.

Jogi és szabályozási kockázat

Az Eszközök ki lehetnek téve a jogszabályokból vagy a szabályozásból eredő intézkedéseknek, változásoknak vagy fejleményeknek. Ha olyan jogszabályváltozás következik be, amely hatással van az Eszközre, illetve annak kereskedési vagy tartási módjára, további költségek merülhetnek fel, vagy – szélsőséges esetben – az Eszköz akár el is veszhet. A jogi változások miatt egy korábban jogszerű és elfogadható Eszköz jogellenessé válhat.
A befektetők, illetve kibocsátók tevékenységének jogi és szabályozási környezetében bekövetkező fejlemények változásokat idézhetnek elő az Eszközzel kapcsolatban a befektetők rendelkezésére álló jogokban, kötelezettségekben, jogorvoslati módokban és bírósági (vagy kvázi bírósági) eljárásokban. Az egymásnak ellentmondó szabályok és a kétértelműségek jelentősebb bizonytalanságot eredményezhetnek a befektetőnek egy adott értékpapírral kapcsolatos jogi helyzetét és az adott joghatóság jogrendszere alapján őt megillető jogok érvényesítésének lehetőségét illetően.

Adózási kockázat

Ha változnak az adójogszabályok, és új adót vetnek ki vagy módosítanak egy Eszköz átruházására vagy birtoklására vonatkozó meglévő adón, az Eszköz eladásakor költségek merülhetnek fel, és a változás jelentős hatással lehet az adott befektetés jövedelmezőségére. Bizonyos joghatóságokban az egyes Eszközök, kibocsátók vagy befektetők adózása rendkívül összetett lehet, és fokozott volatilitásnak és változásnak lehet kitéve. Ezért egy adott Eszköz adózási helyzete rendkívül bizonytalan és kiszámíthatatlan lehet, ahogy az is, hogy egyáltalán lehetséges vagy észszerűen megvalósítható-e a Felhasználót jogszerűen megillető befektetéshez kapcsolódó adó visszaigénylése.
A Felhasználó adózási helyzete a személyes adózási státuszától és a konkrétan rá vonatkozó adószabályoktól függ. A kereskedés adóügyi vonzatának meghatározása kizárólag a Felhasználó felelőssége, és ha bizonytalan, illetve kérdései vannak, javasoljuk, hogy forduljon adószakértőhöz. Ahogy a fenti 3. pontban említettük, nem nyújtunk adótanácsadást.

Kerekítési kockázat

Ami a vállalati tevékenységeket illeti – ideértve például az osztalék- és kamatfizetést, valamint az Eszközök felosztását és összevonását –, előfordulhat, hogy a Felhasználó számára biztosított Eszközöket vagy pénzösszeget a kerekítési szabályok miatt lefelé kerekítik, és ezért csökkentik. Az Eszközök és a pénz kerekítésének részletei a Felhasználó által jelenleg birtokolt Eszközök számától, a vállalati tevékenységek idején meghatározott feltételektől, a nemzetközi gyakorlattól és egyéb részletektől függnek.

Tőzsdei kockázat

A nyilvános tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírokkal való kereskedés lehetőségét az adott tőzsdére vagy elszámolóházra vonatkozó feltételek, szabályok és eljárások befolyásolják.
Bizonyos körülmények között a tőzsdei változások vagy döntések következtében nehezebb lehet egy Eszköz beszerzése vagy eladása. Például jelentős volatilitás és árfolyammozgások idején az érintett tőzsde dönthet úgy, hogy ideiglenesen befagyasztja, korlátozza vagy felfüggeszti az adott termékkel való kereskedést. Így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja pozícióját egy adott időpontban és egy adott árfolyamon likvidálni, vagy pedig nehezebb vagy lehetetlen egy Eszközt megszerezni.

Partner- és hitelkockázat

A partnerkockázat vagy hitelkockázat akkor merül fel, ha az adott Eszközhöz kapcsolódó valamelyik fél nem képes teljesíteni kötelezettségeit. Hitelkockázatról például akkor beszélünk, ha az instrumentumokat (például az MMF-eket) kibocsátó fél nem teljesíti a szerződéses fizetési kötelezettségeit. A partnerkockázat pedig például akkor jelentkezhet, ha egy ügyletben részt vevő fél (például az Eszköz kibocsátója vagy letétkezelője) fizetésképtelenné válik, és likvidálja az Eszközben fennálló pozícióit, ami potenciális tőkeveszteséghez vezethet.