Your no-nonsense jargon buster — in Estonian

Lightyear is finally live in Estonia! And we couldn’t be more excited to bring you easy, free access to global markets. But before you get investing, it’s important to do your research 🕵️
Published 2 years ago
2 minute read
In our app, we’ve pulled together data and information about all 3,000+ instruments you can invest in using Lightyear. Just go to the app, click on a stock you’re interested in, and you’ll see everything from analyst ratings to the latest financial news. But it can be a little tricky to make sense of it all in English.
So, we’ve translated every tricky investment term you’ll find into Estonian 👇

Share & stock - aktsia omamine annab sulle osaluse ettevõttes. Kui ettevõttel on 10 aktsiat ning sina omad neist ühte, tähendab see, et sina omad 10% ettevõttest
ETF - börsilkaubeldav fond. Sarnaselt aktsiale on see fond päeva jooksul kaubeldav ning hind muutub koos alurvaraga — milleks võivad olla nii aktsiad kui võlakirjad.
Market cap - turukapitalisatsioon näitab, näitab ettevõtte väärtust aktsia hetkehinna põhjal. Arvutuskäigu jooksul korrutatakse aktsiate arv aktsiahinnaga.
P/E ratio - P/E suhtarv näitab aktsiahinna ja puhaskasumi suhet. See arvutatakse jagades ühe aktsia hind puhaskasumiga ühe aktsia kohta. Kui P/E suhtarv on $10, siis tähendab see, et $1 puhaskasumi eest tuleb täna maksta $10
EPS (earnings per share) - puhaskasum ühe aktsia kohta näitab kui kasumlik on ettevõte ühe aktsia alusel. EPSi kasutavad investorid tihti hindamaks aktsiat või ettevõtet. Lightyear’i äpis näitame me viimase 12 kuu puhaskasumit.
Beta- mõõdik, mis võrdleb aktsia hinna liikumist üldise turuindeksiga. Lightyear’i äpis võrdleme me aktsia hinda S&P 500 indeksiga — see on indeksfond, mis koondab endas USA turu 500 suurimat ettevõtet. Beta on kasulik saamaks aru, kui volatiilne kindel aktsia on — näiteks kui beta on 0.5, tähendab see, et aktsia liikumine on umbes 50% indeksi liikumisest.
Dividend - dividendidega makstakse ettevõtte osanikele välja osa teenitud kasumist, boonusena ettevõttesse investeerimise eest.
Dividend rate - rahasumma, mida investor igaastaselt teenida võib. Summa arvutatakse välja ühe aktsia omamise baasil ning eeldusel, et dividend jääb samaks
Dividend yield - dividendimäära protsent näitab aktsia dividenditootlust 12 kuu jooksul.
Analyst ratings - analüütikute hinnang näitab nende soovitusi kindla aktsia hoidmiseks, müügiks või ostuks kindlal ajahetkel. Hinnang põhineb ettevõtte finantsolukorra erapooletul analüüsil — võttes arvesse näiteks müüginumbreid, kasumit, võlgnevusi ning kasvu. Analüütikute hinnangud ei ole investeerimisnõuanded, kuid neid on kasulik jälgida osana laiemast uurimistööst, mida peaks enne investeerimist tegema.
Analyst price targets - analüütikute poolt seatud hinna sihtmärk on nendepoolne aktsia tulevase hinna projektsioon. Sihtmärki seades võetakse arvesse nii ettevõtte finantsolukorda, tulusid, tulevikuplaane ning laiema sektori trende. Hind seatakse tavaliselt 12 ning 18 kuu vaates.
Income statement - näitab ettevõtte tulusid ning kulusid kindlas ajavahemikus.
Balance sheet - näitab ettevõtte omandeid ja võlgnevusi.
Cash flow statement - võtab kokku rahaliikumise ettevõttesse sisse ning ettevõttest välja.

Disclaimer
When investing, your capital is at risk.