Felhasználási feltételek és Kockázati tájékoztató

Ezen az oldalon a Lightyear Europe AS személyes számla nyitásakor használt Felhasználási feltételei és Kockázati tájékoztatója található.

Felhasználási feltételek

Ezek a Felhasználási feltételek 2023. november 7-étől érvényesek.

1. Kik vagyunk

1.1 Mi a Lightyear Europe AS vagyunk, egy Észtországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (cégjegyzékszám: 16235024), amelynek székhelye Tallinn, Volta tn 1, Észtország („mi”, „minket”, „miénk” vagy „Lightyear”).
1.2 A Lightyeart engedélyező és szabályozó hatósága, az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság („EFSA”) befektetési vállalkozásként tartja nyilván.

2. Összefoglalás

2.1 A jelen dokumentum (a „Szerződés”) a Felhasználó és a Lightyear közötti megállapodás alapját képezi, és fontos információkkal szolgál azokról a Szolgáltatásokról, amelyeket a Lightyear-alkalmazásban elérhető Eszközökkel összefüggésben a Felhasználónak nyújtunk bizonyos, kizárólag végrehajtással kapcsolatos megbízástovábbítási szolgáltatások formájában. Általánosságban minden információt és minden dokumentumot – beleértve a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokat is – angolul teszünk közzé. Abban az esetben is, ha a jelen Szerződés lefordított változata elérhető a Felhasználó saját nyelvén, az angol nyelvű változat marad az irányadó. Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában, amennyiben lefordítjuk, és az angoltól eltérő nyelven elérhetővé tesszük a Szerződéskötést megelőző tájékoztatás és nyilatkozatok című dokumentumot, a Szerződést vagy a Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politika című dokumentumot vagy bármely más dokumentumot, a Szolgáltatásainkhoz kapcsolódó minden egyéb dokumentumot és információt továbbra is közzétehetünk angolul, és továbbra is angolul kommunikálunk a Felhasználóval.
2.2 A jelen Szerződésben a nagybetűvel kiemelt szavak és kifejezések jelentését az 1. melléklet (Fogalommeghatározások) tartalmazza.
2.3 A Felhasználó köteles alaposan áttanulmányozni a jelen Szerződést, mielőtt elkezdi használni az általunk a Lightyear-alkalmazásban nyújtott Szolgáltatásokat. A Lightyear-alkalmazás használatával a Felhasználó magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szerződésben foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó nem ért egyet a Szerződésben foglaltakkal, semmilyen célra nem használhatja a Lightyear-alkalmazásban elérhető Szolgáltatásokat.
2.4 A jelen Szerződés egyedül azokra a kizárólag végrehajtással kapcsolatos megbízástovábbítási szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket a Felhasználónak a Lightyear-alkalmazásban nyújtunk, és amennyiben további szolgáltatásokat is biztosítunk a Felhasználónak, azokra az egyéb megfelelő szerződéses feltételeink vonatkoznak. A jelen Szerződés rendelkezései a Felhasználóra nézve attól a naptól kezdve kötelezők, amelyen a Felhasználó elfogadja a Szerződést a Lightyear-alkalmazásban. A jelen Szerződést eredetileg angol nyelven bocsátjuk a Felhasználó rendelkezésére, és eltérő rendelkezés hiányában továbbra is angolul kommunikálunk a Felhasználóval. A jelen Szerződés másolatát megküldjük a Felhasználónak tartós adathordozón, vagyis a regisztrációhoz használt e-mail-címre továbbított elektronikus levélben.
2.5 Bizonyos fontos információkat („Fontos Információk”) közzétettünk a Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon: https://lightyear.com/eu/documents. A Felhasználó köteles gondosan áttanulmányozni a Fontos Információkat, mielőtt bármilyen Megbízást beküldene vagy a Lightyear-alkalmazásban elérhető bármelyik Szolgáltatást igénybe venné. A Fontos Információk többek között tartalmaznak Szerződéskötést megelőző tájékoztatást és nyilatkozatokat, a Lightyear Kockázati tájékoztatóját („Kockázati tájékoztató”) és a Lightyear Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikáját („Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politika”). A Kockázati tájékoztatóban ismertetett kockázatok nem fedik le az összes olyan kockázatot, amely a jelen Szerződés alapján a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatások igénybevétele során felmerülhet, ugyanis a Felhasználó és a tőkéje további kockázatoknak is ki lehet téve – akár jelenleg, akár a jövőben –, és a dokumentumnak nem célja, hogy átfogó magyarázatot adjon a legfontosabb kockázatokról. A Felhasználó a jelen Szerződés Lightyear-alkalmazásban történő elfogadásával kijelenti, hogy gondosan elolvasta és megértette az összes Fontos információt, és elfogadja azokat. A Felhasználó elfogadja, hogy a jelen Szerződést és a Fontos Információkat – beleértve a Kockázati tájékoztatót, valamint a Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikát – saját kizárólagos hatáskörünkben időről időre módosíthatjuk, és erről a jelen Szerződésben meghatározott módon értesítjük a Felhasználót. Ha a Felhasználónak bármilyen kérdése vagy aggálya van a jelen Szerződés vagy bármely más szerződésünk vagy tájékoztatónk tartalmával, illetve a Fontos Információk bármelyikével kapcsolatban, a Szolgáltatások használata előtt kérjen tanácsot független szakértőtől.
2.6 A Szerződéskötést megelőző tájékoztatás és nyilatkozatok tartalmaznak olyan nyilatkozatokat, amelyeket a Felhasználónak kell tennie. A Szolgáltatás nyújtása során kérhetjük a Felhasználót, hogy tegyen további nyilatkozatokat, amelyeket szükségesnek tartunk a Szolgáltatás nyújtásához. Ha a Felhasználó nem teszi meg az összes ilyen kiegészítő nyilatkozatot, vagy arra történő felszólítás esetén nem ismétli meg a nyilatkozatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani számára az összes Szolgáltatásunkat, vagy ideiglenesen vagy véglegesen korlátozhatjuk a hozzáférését a Szolgáltatások egy részéhez.

3. Fontos Információk a szolgáltatásainkról

3.1 Kizárólag végrehajtást biztosítunk (tanácsadás nélkül) a Felhasználó Eszközöket érintő Megbízásaival kapcsolatban, amelyeket vagy mi magunk hajtunk végre, vagy Külső Brókernek továbbítunk. Ez azt jelenti, hogy semmilyen tanácsot nem adunk a Felhasználónak. Semmilyen módon nem nyilvánítunk véleményt arról, hogy egy adott Eszköz alkalmas-e a Felhasználó számára. Abban az esetben, ha a Lightyear-alkalmazásban Összetett Eszközöket teszünk elérhetővé, a Felhasználó befektetési ismeretei és tapasztalata alapján határozzuk meg, hogy az ilyen Eszközök megfelelőek-e a számára, és hogy megértette-e a Szolgáltatással vagy az Eszközzel kapcsolatos kockázatokat. Ez azt jelenti, hogy nem mérlegeljük a megfelelőséget, ha a szolgáltatás Nem Összetett Eszközzel (pl. a piacon forgalmazott részvények, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás befektetési jegyei, pénzpiaci eszközök stb.) kapcsolatos. Ebből következően nem garantálható a Felhasználó érdekeinek teljes körű védelme. Továbbá amennyiben a Felhasználó nem tájékoztat minket befektetési ismereteiről és tapasztalatairól, vagy hiányos vagy téves információkat ad meg nekünk, akkor nem feltétlenül tudjuk megítélni, hogy a Szolgáltatás vagy az Eszköz megfelelő-e a számára. Ha a Felhasználó nem ad kielégítő tájékoztatást, vagy hiányos vagy téves információkat ad meg nekünk, illetve ha a nekünk megadott hiánytalan információk alapján a Szolgáltatás vagy az Eszköz nem megfelelő a számára, de ettől függetlenül szeretné igénybe venni a Szolgáltatást vagy lebonyolítani a Tranzakciót az Eszközzel, akkor nem feltétlenül képes megérteni a Szolgáltatással vagy az Eszközzel kapcsolatos kockázatokat, és ezért nem garantálható az érdekei teljes körű védelme. A Felhasználó felelős a hozzánk beküldött Megbízásaival kapcsolatos döntéseiért. Amennyiben a Felhasználó bizonytalan (olyan esetekben, amikor mi nem értékeljük vagy nem tudjuk megítélni a megfelelőséget), hogy egy Eszköz megfelel-e az egyéni körülményeinek vagy igényeinek, vagy ha a jelen Szerződés bármely része nem egyértelmű, akkor kérjen tanácsot független szakértőtől.
3.2 Tekintettel arra, hogy mi a Megbízások elfogadását, továbbítását és végrehajtását biztosítjuk a Felhasználónak, és a Szolgáltatást a Felhasználó kezdeményezésére nyújtjuk, nem tudjuk ellenőrizni, hogy a Felhasználó az adott Eszköz célpiacához tartozik-e. Mindazonáltal közzétesszük a Felhasználók számára az Eszközök célpiacait a weboldalunkon: https://lightyear.com/eu/documents. Mindezekből következően nem garantálható a Felhasználó érdekeinek teljes körű védelme.
3.3 Mi magunk hajtjuk végre a Felhasználó Megbízását, vagy továbbítjuk azt a Külső Brókernek. A 36.5. pontban ismertetjük azokat a körülményeket, amelyek késleltethetik a Megbízás Külső Brókernek történő továbbítását. Ezután a Külső Bróker felel a végrehajtásért (vagy a végrehajtás céljából történő továbbításért).
3.4 Miután továbbítjuk a Felhasználó Megbízását a Külső Brókernek, nincs befolyásunk a végrehajtására, és nem garantálható, hogy akár mi, akár a Külső Bróker elfogadja a Felhasználó Megbízását. A Felhasználó Megbízása különösen akkor nem fogadható el, ha az túl nagy kockázatot jelent a Külső Bróker számára, vagy ha Megbízással érintett Eszköz kereskedése már lezárult vagy felfüggesztésre került.
3.5 A Felhasználó csak azelőtt törölheti nálunk a Megbízást, hogy továbbítanánk azt a kereskedési helyszínnek, a Külső Brókernek vagy – amennyiben az Eszköz csak tőzsdén kívüli forgalomban („OTC”) elérhető – a Külső Partnernek. Ezért fontos, hogy a Felhasználó helyesen adja meg a Megbízás adatait, és hogy a Megbízás beküldésekor hajlandó és képes legyen kötelező érvényű kötelezettségvállalást tenni az adott Eszköz vételére vagy eladására.
3.6 Javasoljuk, hogy a Felhasználó olvassa el a Szerződés többi részét is, mielőtt számlát nyitna nálunk, és mielőtt bármilyen Megbízást beküldene. Ha a Felhasználónak a fentiekkel vagy a Lightyear-alkalmazásban kínált Szolgáltatások bármely részével kapcsolatban kérdése lenne, küldjön nekünk e-mailt: support@lightyear.com.
3.7 Amennyiben a Felhasználó fogyasztó (azaz olyan magánszemély, aki nem üzleti, kereskedelmi vagy szakmai célból jár el), a jelen Szerződés elfogadásától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a jelen Szerződéstől. Ha a Felhasználó el kíván állni a Szerződéstől, írjon nekünk e-mailt: support@lightyear.com. A Felhasználó nem állhat el a jelen Szerződéstől, ha már küldött be Megbízást, vagy egyébként olyan körülmények között, amikor az Alkalmazandó Jogszabályok kötelező rendelkezései nem biztosítanak számára ilyen elállási jogot, kivéve, ha kifejezetten elfogadjuk az elállási nyilatkozatát. A Felhasználó elállása a Szerződéstől nem érinti az e Szerződés alapján már végrehajtott olyan Megbízásokat, amelyeket a pénzügyi piacok ingadozásai befolyásoltak, és amelyeknek a következményei ezután is kötelezőek maradnak a Felhasználóra nézve. A félreértések elkerülése végett, az elállási rendelkezések nem azonosak a 37. pontban foglalt felmondási rendelkezésekkel, és a Felhasználónak mindig biztosítani fogjuk a Szerződés felmondásának jogát.
3.8 Szolgáltatásaink teljesítéséről kétféle kimutatást kínálunk a Felhasználónak:
3.8.1. a Megbízás teljesítésére vonatkozó lényeges információkat tartalmazó tranzakciós bizonylatot, amelyet a tranzakciót követő napon e-mailben küldünk; és
3.8.2. egy számlakivonatot, amely áttekintést ad a Felhasználó Eszközeiről és pénzéről, bármikor elérhető a Lightyear-alkalmazásból, és minden naptári hónapra vagy egy szabadon választott hosszabb időszakra létrehozható.

4. Számlanyitás

4.1 A Felhasználó a Szolgáltatásokra történő regisztráció nélkül is hozzáférhet a Lightyear-alkalmazáshoz, így megtekintheti a Lightyear-alkalmazásban elérhető Eszközöket, és összeállíthat egy „figyelőlistát” ezekből az Eszközökből.
4.2 A Szolgáltatások használatához a Felhasználónak legalább 18 évesnek kell lennie, és fiókot kell regisztrálnia nálunk mobilszámának megadásával, valamint a számlanyitási folyamat során kért információk és dokumentumok beküldésével.
4.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan információt megad nekünk, amelyet időről időre jogosan kérhetünk tőle a személyazonosságának igazolása céljából a Lightyear-alkalmazásban történő számlanyitási folyamat részeként, vagy pedig az Alkalmazandó Jogszabályoknak való megfelelés miatt.
4.4 Az Alkalmazandó Jogszabályoknak – például Észtország pénzmosás elleni törvényeinek és rendeleteinek – való megfelelés érdekében jogi kötelezettségünk a Felhasználó személyazonosságának és bizonyos adatoknak az ellenőrzése. A regisztrációs folyamat részeként bizonyos információkat kérhetünk a Felhasználótól annak érdekében, hogy pénzmosás elleni ellenőrzéseket végezhessünk, kiemelt közszereplői státusz és nemzetközi szankciós listák alapján szűrhessünk, valamint hogy megfeleljünk az Alkalmazandó Jogszabályoknak, ezért a Felhasználó adatait ezen okokból kifolyólag is gyűjtjük és feldolgozzuk.
4.5 A Felhasználó felhatalmazza a Lightyeart, hogy közvetlenül vagy harmadik felek útján bármilyen olyan vizsgálatot elvégezzen, amelyet szükségesnek tart a Felhasználó személyazonosságának ellenőrzéséhez, illetve a csalások megakadályozásához, beleértve a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokban vagy jelentésekben szereplő személyazonossági információk lekérdezését, a Számlához hozzárendelt bank, elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi intézményi által vezetett számlához vagy az elfogadott hitel- vagy betéti kártyákhoz kapcsolódó számlainformációk lekérdezését (pl. név vagy számlaegyenleg), és hogy az ilyen vizsgálatok vagy jelentések eredményei alapján bármilyen intézkedést megtegyen, amelyet az észszerűség keretein belül szükségesnek ítél meg. A Felhasználó továbbá felhatalmazza azokat a harmadik feleket, akikhez ilyen megkeresések vagy kérések intézhetők, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtsanak az ilyen megkeresésekkel vagy kérésekkel kapcsolatban. Ha saját kizárólagos hatáskörünkben pénzmosást vagy más illegális tevékenységet feltételezünk, illetve alapos gyanú merül fel ilyesmire vonatkozóan, bármilyen magyarázat vagy értesítés nélkül megszüntethetjük a Szolgáltatások biztosítását a Felhasználó számára, és tájékoztathatjuk a bűnüldöző vagy más illetékes hatóságokat a gyanúnkról és annak okairól. Erre jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében lehet szükség.
4.6 Amint a Felhasználó által megadott adatokat ellenőriztük, és a Felhasználó befejezte a regisztrációs folyamatot, nyitunk számára egy Számlát a Lightyearnél, amely a Lightyear-alkalmazásban érhető el.
4.7 A Felhasználó elfogadja, hogy a jelen 4. pontban részletezett jogainkat a regisztrációs folyamat során és bármely más időpontban is gyakorolhatjuk, annyiszor, ahányszor csak szükségesnek tartjuk.
4.8 A Felhasználó kijelenti, hogy minden olyan információ, amelyet megad nekünk magáról – akár a regisztrációs folyamat során, akár a jelen Szerződés alapján bármikor máskor – valós, pontos, naprakész és teljes körű. A Felhasználó beleegyezik, hogy tájékoztat minket a regisztrációs és profiladataiban bekövetkezett változásokról, hogy azok naprakészek és pontosak maradjanak. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatások eléréséhez vagy egyéb módon történő használatához csak egyetlen Fiókot használhat és tarthat fenn, és bármely további Fiók létrehozása, illetve használata bármely Fiókjának letiltását és Szolgáltatásokhoz való hozzáférés megtagadását eredményezheti.

5. A Lightyear-alkalmazás használata

5.1 A Lightyear nem engedélyezi a Felhasználónak, hogy a Fiókját mással megossza, és a Fiók kizárólag a Felhasználó nevére szólhat.
5.2 Kizárólag a Felhasználó felelős a Fiókjához és a Lightyear-alkalmazáshoz kapcsolódó jelszavak és hitelesítő adatok biztonságos tárolásáért, és nem tartozunk felelősséggel semmiért, ami a Felhasználó Fiókjában történik, ha valaki azért fér hozzá a Fiókhoz, mert a Felhasználó nem tartotta biztonságban a jelszavát és a hitelesítő adatokat. A Felhasználó nem adhatja ki jelszavait és hitelesítő adatait harmadik feleknek. A Felhasználó teljes felelősséget vállal minden olyan tevékenységért, amelyet bárki a Felhasználó fiókadatait használva a Szolgáltatásokkal kapcsolatban végez. A Felhasználó ellenkező értelmű tájékoztatása hiányában jogunkban áll úgy tekinteni, hogy a Felhasználó Fiókjában végrehajtott minden műveletet a Felhasználó engedélyezett és kezdeményezett.
5.3 Ha a Felhasználó úgy tudja vagy gyanítja, hogy rajta kívül bárki más ismeri a Fiókja és a Lightyear-alkalmazás használatához kapcsolódó jelszavát vagy hitelesítő adatait, köteles haladéktalanul felvenni velünk a kapcsolatot: support@lightyear.com.
5.4 A Lightyear egy webes alkalmazást is elérhetővé tehet a Felhasználó számára, amelynek segítségével a Felhasználó böngészőn keresztül is hozzáférhet a Fiókjához. Ugyanakkor előfordulhat, hogy a jelen Szerződésben szereplő funkciók kizárólag a mobilalkalmazásban érhetőek el teljes körűen, és a webes alkalmazás a jelen Szerződésben leírt funkcióknak csak korlátozott körét kínálja. A Fiók webes elérésével a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a webes alkalmazás nem feltétlenül rendelkezik a mobilalkalmazással teljes mértékben megegyező funkciókkal.

6. A Lightyear-alkalmazás elérhetősége

6.1 Arra törekszünk, hogy a Lightyear-alkalmazás folyamatosan elérhető legyen a Felhasználó számára, azonban nem tudjuk garantálni, hogy mindig elérhető lesz, és előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja a Megbízásokat beküldeni és Pozícióit nyomon követni.
6.2 Nem tartozunk felelősséggel a Felhasználót ért semmilyen veszteségért vagy kárért, amely Lightyear-alkalmazás bármilyen okból történő elérhetetlenségéből ered. Amennyiben a Lightyear-alkalmazás tervezett vagy sürgős karbantartási munkálatok miatt nem érhető el, akkor – amennyiben észszerűen lehetséges – igyekszünk előre értesíteni a Felhasználót az elérhetetlenségről, hogy tervezni tudjon a leállással.
6.3 A Felhasználó köteles biztosítani, hogy a Lightyear-alkalmazást megfelelő eszközről használja. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Lightyear-alkalmazáshoz való kapcsolódás minősége az internet- vagy hálózati kapcsolattól függően változhat, és amennyiben rossz minőségű vagy gyenge a kapcsolata, előfordulhat, hogy nem tudja ugyanolyan sebességgel beküldeni a Megbízásokat és nyomon követni a Pozícióit, mint egy erősebb kapcsolat esetén.

7. Elfogadható használat és korlátozások

7.1 A Lightyear-alkalmazás használatának mindenkor meg kell felelnie a jelen Szerződés és az Alkalmazandó Jogszabályok előírásainak.
7.2 A Felhasználó nem használhat algoritmusokat vagy elektronikus kereskedési programokat és rendszereket a Megbízások Lightyear-alkalmazásban történő beküldéséhez.
7.3 A Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban olyan gyakran kereskedhet, amilyen gyakran szeretne.
7.4 A Felhasználó vállalja, hogy sem szándékos, gondatlan vagy hanyag tettével, sem mulasztásával nem fog piaci visszaélést elkövetni, illetve más személyt erre felszólítani vagy bátorítani. Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen általunk szükségesnek ítélt intézkedést megtegyünk, ha felmerül a gyanú, hogy a Felhasználó Számláját piaci visszaélésre használják. Ezek az intézkedések – a teljesség igénye nélkül – magukban foglalják a Felhasználó utasításainak megtagadását, valamint a 32. és 37. pontban leírt lépéseket. Nem vagyunk kötelesek a Felhasználónak megindokolni ezeket az intézkedéseinket, és nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért, amely az utasítások ilyen körülmények között történő megtagadásából eredhet.

8. Az általunk a Felhasználónak kínált szolgáltatások

A Szerződés ezen szakasza tájékoztatást nyújt a Felhasználó számára biztosított Szolgáltatásokról, a Lightyear-alkalmazásban beküldhető Megbízásokról, valamint arról, hogy szabályozási szempontból hogyan kezeljük a Felhasználót.

8.1 Services

8.1.1 Miután a Felhasználónál elvégeztük a jelen Szerződésben meghatározott regisztrációs ellenőrzéseket, a következőket biztosítjuk a számára:
(a) a Lightyear-alkalmazás olyan funkcióit, amelyek lehetővé teszik, hogy a Felhasználó Megbízást küldjön be, és a Lightyear-alkalmazásban információkat jelenítsen meg az általa birtokolt pénzről és Eszközökről;
(b) Megbízások befogadását és továbbítását egy vagy több Eszközzel kapcsolatban;
(c) Megbízások végrehajtását egy vagy több Eszközzel kapcsolatban;
(d) a Szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó devizakonverziós szolgáltatásokat; és
(e) a Felhasználó Eszközeinek megőrzését.
8.1.2 Nem vagyunk devizakereskedési platform, és a Felhasználó nem használhatja erre a Szolgáltatásainkat. Ha azt észleljük, hogy a Felhasználó ilyen célra használja a Szolgáltatásainkat, saját belátásunk szerint limitálhatjuk a Felhasználó által átváltható pénzösszeget, korlátozhatjuk ennek vagy más funkciónak a Felhasználó általi használatát, vagy felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük a Felhasználó Lightyear-számláját.

8.2 Az Eszközök megőrzése

8.2.1 Az Eszközök megőrzése azt jelenti, hogy a Felhasználóhoz tartozó Eszközöket és Tranzakciókat kimutatjuk a Felhasználó Számláján, vagy elintézzük azoknak a más országokban történő lebonyolítását és az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységeket, pl. a Felhasználó Tranzakcióinak befogadását és teljesítését.
8.2.2 A megőrzési szolgáltatást a Lightyear-alkalmazásban elérhető Eszközökhöz kapcsolódóan biztosítjuk.
8.2.3 A Felhasználó érdekeinek és Eszközeinek védelme érdekében az Eszközök megőrzésével kapcsolatos szolgáltatást nyújtó szakemberektől általában elvárható gondossággal járunk el. Jogunk van a Letétkezelőket kiválasztani és felhatalmazni őket Letétkezelők igénybevételére. A Letétkezelőket kellő gondossággal és az általunk meghatározott kritériumok szerint választjuk ki annak érdekében, hogy a Felhasználó érdekeinek és Eszközeinek védelme a lehető legnagyobb mértékben biztosítva legyen. Rendszeresen ellenőrizzük ezeknek a Letétkezelőknek a tevékenységét.
8.2.4 Főszabály szerint az Eszközöket a többi ügyfél Letétkezelőnél tartott Eszközeivel együtt a Lightyear nevében nyitott, több ügyfélhez tartozó, értékpapírok közös őrzésére szolgáló értékpapírszámlákon (pl. csoportos számla, ügyfélszámla) tartjuk, ezért a Lightyear nyilvántartásában megjelenik a Felhasználó kapcsolódó egyedi tulajdonjoga és jogosultsága. A számlát a Lightyear tulajdonában lévő eszközöktől elkülönítve kezelik.
8.2.5 Amennyiben az Eszközök vagy a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatás jellege miatt az Eszközöket egy olyan országban kell Letétkezelőnél elhelyezni, ahol az Eszközöknek az előző pontban meghatározott módon történő megőrzésére nincs lehetőség, vagy az nem eléggé szabályozott, akkor az ügyfeleink Eszközeit az alábbi módokon tarthatjuk:
8.2.5.1 a Lightyear nevében nyitott értékpapírszámlán, amelyen a Lightyearhez és a Lightyear más ügyfeleihez tartozó Eszközök vannak; vagy
8.2.5.2 a Lightyear nevében nyitott értékpapírszámlán, a Lightyearhez és a Lightyear más ügyfeleihez tartozó Eszközöktől elkülönítve; vagy
8.2.5.3 külön a Felhasználó nevére nyitott értékpapírszámlán, amely felett kizárólag mi rendelkezhetünk.
8.2.6 A Felhasználó elfogadja, hogy előfordulhat, hogy az Eszközeit olyan számlákon kell megőriznünk, amelyek nem az EU tagállamainak joghatósága alá tartoznak vagy fognak tartozni, és a Felhasználó ezen Eszközökkel kapcsolatos jogai ennek megfelelően eltérőek lehetnek.
8.2.7 Annak érdekében, hogy megkülönböztessük a Felhasználó Eszközeit mások Eszközeitől, a jogszabályoknak megfelelően nyilvántartást és könyvelést vezetünk, és adatokat őrzünk meg.
8.2.8 A jelen Szerződés aláírásával a Felhasználó hozzájárulását adja ez Eszközök Lightyear általi, a 8.2.4–8.2.6. pontok szerinti megőrzéséhez.

8.3 Ügyfélminősítés

Kötelesek vagyunk a Felhasználót egy bizonyos ügyfélkategóriába besorolni. A Felhasználót Lakossági Ügyfélként kezeljük, kivéve, ha kérvényezte, hogy inkább Szakmai Ügyfélnek minősítsük, és mi írásban beleegyeztünk ebbe. A Felhasználó bármikor kérheti, hogy az általunk megadott ügyfélkategóriától eltérőbe soroljuk, de mi saját belátásunk szerint bármilyen ilyen kérelmet elutasíthatunk. Ha a Felhasználó Szakmai Ügyfél, és kéri, hogy Lakossági Ügyfélként kezeljük, illetve ha Elfogadható Partner, és azt kéri, hogy Szakmai Ügyfélként vagy Lakossági Ügyfélként kezeljük, akkor minden Szolgáltatás, Tranzakció és Eszköz tekintetében ilyenként kezeljük. Ha a Felhasználó nem biztos abban, hogy Lakossági Ügyfélnek minősül-e, akkor javasoljuk, hogy a befektetési döntések meghozatala előtt kérjen szakmai tanácsot pénzügyi tanácsadótól vagy más szakértő tanácsadótól.

9. Nincs tanácsadás

9.1 A jelen Szerződés alapján a Felhasználó számára nyújtott Szolgáltatások nem tartalmaznak tanácsadást, ami azt jelenti, hogy nem adunk a Felhasználónak semmilyen tanácsot egy adott Eszköz előnyeivel kapcsolatban, vagy azt illetően, hogy egy adott Eszköz megfelelő-e a számára.
9.2 A Megbízások végrehajtásának módját a Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikánkban ismertetjük, és mi magunk hajtjuk végre a Felhasználó Megbízásait, vagy továbbítjuk a Megbízást egy Külső Brókerhez végrehajtásra (vagy végrehajtás céljából történő továbbításra). Nem adunk a Felhasználónak semmilyen befektetési, jogi, adózási vagy egyéb tanácsot; ilyen tanácsot nem is kérhet tőlünk, és az Eszközök vételére vagy eladására vonatkozó bármilyen döntés kizárólag a Felhasználó hatáskörébe tartozik, és mi nem vagyunk ezekért felelősek.

10. Megbízások

10.1 A Megbízás a Felhasználó által egy adott Eszköz vételére vagy eladására vonatkozó, a Lightyear-alkalmazásban adott utasítás („Megbízás”).
10.2 A Felhasználó Piaci Megbízásokat (beleértve az Ismétlődő Megbízásokat is), Limitáras Megbízásokat és Stop Megbízásokat (amennyiben rendelkezésre állnak) adhat a Lightyear-alkalmazásban. Saját kizárólagos hatáskörünkben határozzuk meg, hogy a Felhasználó milyen típusú Megbízásokat adhat meg a Lightyear-alkalmazásban. Egyes Eszközök esetében az elérhető megbízástípusok az Eszközök jellemzőitől függően korlátozottak lehetnek.
10.3 Nem engedélyezzük, hogy a Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban olyan Megbízást adjon, amely egy adott Eszköz shortolásával járna. A „shortolás” egy olyan Eszköz eladását jelenti, amely nincs a Felhasználó tulajdonában, arra számítva, hogy az adott Eszköz árfolyama csökkenni fog, így az Eszköz magasabb árfolyamon adható el, és később alacsonyabb áron visszavásárolható a piacon, a nyereség pedig a magasabb és az alacsonyabb árfolyam közötti különbség. A Felhasználó csak akkor adhat el egy Eszközt, ha korábban megvette azt, úgy, hogy a Lightyear-alkalmazásban az adott Eszköz megvételére vonatkozó Megbízást küldött be, amely később végrehajtásra került.

11. A Megbízások beküldése és törlése

11.1 A Megbízásokat kizárólag a Lightyear-alkalmazásban lehet beküldeni. A Megbízás beküldéséhez a Felhasználónak elegendő pénzzel kell rendelkeznie a Számláján ahhoz, hogy a Tranzakció végrehajtható legyen, és hogy az adott Tranzakció során felmerülő díjakat, költségeket, adókat vagy vámokat ki tudja fizetni.
11.2 A Felhasználó a saját nevében és saját Számlája terhére köteles eljárni az általa beküldött valamennyi Megbízás tekintetében, vagyis csak a Felhasználó lehet az a személy, aki az Eszközt megveszi vagy eladja. A Felhasználó más nevében nem küldhet be Megbízásokat.
11.3 Fontos megjegyezni, hogy a Megbízás beküldésével a Felhasználó kötelező érvényű kötelezettséget vállal az adott Eszköz vételére vagy eladására. A Felhasználó csak azelőtt törölheti nálunk a Megbízást, hogy továbbítanánk azt a kereskedési helyszínnek, a Külső Brókernek vagy – OTC-Tranzakciók esetében – a Külső Partnernek. A Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban kérheti a Megbízás törlését. A Megbízások végrehajtásának gyorsasága miatt előfordulhat, hogy a törlési kérelem nem érkezik meg időben a korábban beküldött Megbízások törléséhez. A Felhasználó a Lightyear-alkalmazás függőben lévő Tranzakcióira adhat törlési Megbízást. Ezért a Felhasználó a Megbízások beküldése előtt mindig köteles meggyőződni arról, hogy:
11.3.1 a megfelelő értékeket adta-e meg;
11.3.2 biztos-e benne, hogy a Megbízást végre akarja hajtani;
11.3.3 érti-e, hogy ez a Szerződés mennyiben érinti az adott Megbízást;
11.3.4 hajlandó és képes-e viselni az adott Eszközzel kapcsolatos esetleges veszteségek kockázatát abban az esetben, ha az árfolyam csökken; és
11.3.5 tisztában van-e az adott Eszközbe történő befektetés kockázataival.
11.4 A Megbízások beküldésére a szabályozási követelményektől és a piaci körülményektől függően időről időre más korlátozások is vonatkozhatnak. Idetartozhatnak többek között az olyan helyzetek, mint:
11.4.1 a szabályozó hatóságok által egyes Eszközökre kiszabott kereskedési korlátozások;
11.4.2 a szabályozó hatóságok által ránk kiszabott kereskedési korlátozások; vagy
11.4.3 a kereskedési helyszín vagy a Külső Bróker által ránk kiszabott kereskedési korlátozások.
11.5 A Felhasználó Limitáras Megbízás esetén eldöntheti, hogy az 1 napig vagy törlésig maradjon érvényben, és utóbbi esetben addig marad érvényben, amíg a Felhasználó nem törli, vagy amíg végre nem hajtódik, amelyik hamarabb megtörténik.
11.6 A Felhasználó a Piaci Megbízások beküldését Ismétlődő Megbízásokkal automatizálhatja is. Ismétlődő Megbízás csak Piaci Megbízásként adható a Felhasználó által választott Eszköz vételére. Az Ismétlődő Megbízásokra a következő feltételek vonatkoznak:
11.6.1 A Felhasználónak ki kell választania azt az időszakot, amelyre az Ismétlődő Megbízás vonatkozik (a megfelelő időszakokat a Lightyear-alkalmazás mutatja). Heti és havi (ha értelmezhető) Ismétlődő Megbízások esetén ki kell választani azt a napot/dátumot, amikor az Ismétlődő Megbízás beadásra és teljesítésre kerül;
11.6.2 Ha a Felhasználó olyan napot/dátumot választott, amikor a piac zárva van, az Ismétlődő Megbízás a következő piacnyitás napján lesz beadva;
11.6.3 Ha nincs elegendő pénz a Felhasználó Számláján az Ismétlődő Megbízás beadásához, akkor a Megbízás át lesz ugorva, és nem kerül beadásra. Ezzel nem törlődik a következő beállított Ismétlődő Megbízás;
11.6.4 Minden Ismétlődő Megbízást az adott Eszköz kereskedési helyéül szolgáló piac nyitása után 30 perccel kell létrehozni és beadni;
11.6.5 A Felhasználó nem adhat azonos Ismétlődő Megbízásokat ugyanarra az Eszközre (például ugyanazon Eszköz vételére ugyanazon az időszakon belül ugyanazon a napon vagy dátumon).
11.7 Fenntartjuk a jogot, hogy módosítsuk az Ismétlődő Megbízások funkcióit és jellemzőit, beleértve azt a jogot is, hogy töröljünk bizonyos Ismétlődő Megbízásokat, amelyeket már nem támogatunk, vagy korlátozzuk azokat a napokat/dátumokat, amikor az Ismétlődő Megbízások beállíthatók.

12. Elérhető Eszközök

A Felhasználó Megbízásai kizárólag a Lightyear-alkalmazásban időről időre elérhető Eszközökre vonatkozhatnak. Saját kizárólagos hatáskörünkben döntünk arról, hogy milyen Eszközöket teszünk elérhetővé a Lightyear-alkalmazásban, és bármikor hozzáadhatunk vagy eltávolíthatunk bármilyen Eszközt.

13. A Megbízások elfogadása

13.1 A Lightyear mondja ki a végső szót arról, hogy a Felhasználó által beküldött Megbízást továbbítja-e a kereskedési helyszínnek, Külső Brókernek vagy Külső Partnernek. Ha a Lightyear elutasít egy Megbízást, nem kell magyarázatot adnunk a Felhasználónak, hogy miért utasítottuk el az adott Megbízást, de értesítjük róla, ha valamelyik Megbízását elutasítjuk.
13.2 A Külső Brókernek és a Külső Partnernek is megvannak a különböző kockázati korlátai és toleranciái, amelyek meghatározzák, hogy befogadnak-e egy adott Megbízást, és ezekre nincs befolyásunk.
13.3 Előfordulhatnak olyan körülmények is, amikor egy harmadik fél – például az Eszköz jegyzési helyéül szolgáló piac vagy egy szabályozó hatóság – arra kötelez minket, hogy töröljük a Felhasználó Megbízását.

14. A Megbízások végrehajtása

14.1 Amennyiben elfogadjuk a Felhasználó Megbízását, akkor végrehajtjuk, vagy továbbítjuk a Külső Brókernek végrehajtásra (vagy végrehajtás céljából történő továbbításra), ami általában ugyanazon a napon történik meg, amikor megkapjuk a Megbízást, feltéve, hogy a Felhasználó elegendő pénzzel rendelkezik a Megbízás teljesítéséhez. A tőzsdén kívüli Eszközökre vonatkozó Megbízások esetében a végrehajtás csak bizonyos előre meghatározott időpontokban történhet a nap folyamán, ezért előfordulhat, hogy az ezen időpont után beküldött Megbízások a következő munkanapon kerülnek végrehajtásra.
14.2 Kötelességünk a Felhasználó érdekében eljárni a Megbízása végrehajtásakor, valamint a Megbízása Külső Bróker részére, végrehajtás (vagy újabb továbbítás utáni végrehajtás) céljára történő továbbításakor. Felelősek vagyunk azért, hogy a Külső Bróker vagy bármely más, általunk a Megbízások végrehajtására vagy végrehajtás céljából történő továbbítására kiválasztott szervezet következetesen a lehető legjobb eredményt biztosítsa ügyfeleinknek. Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikánkban további információk találhatók azzal kapcsolatban, hogy hogyan történik a végrehajtás, hogyan választottuk ki a Külső Brókert, és hogy miért gondoljuk, hogy a segítségével a Felhasználó érdekeit szolgálva járhatunk el a Megbízások továbbításakor.
14.3 A számlanyitással a Felhasználó elfogadja a Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikánkat. Amennyiben módosítjuk Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikánkat, a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően értesítjük a Felhasználót. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Kereskedési Időn kívül beadott Megbízás a Kereskedési Idő kezdetekor kerül végrehajtásra.
14.4 A Külső Bróker köteles betartani bizonyos szabályokat és előírásokat a Felhasználó Megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a Külső Bróker a Megbízásait szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül is végrehajthatja, és a jelen Szerződés elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megbízásait ilyen körülmények között is végrehajtsák. Ez például akkor törtéhet meg, ha egy Eszköz töredékének vételére vagy eladására vonatkozó Megbízást kell végrehajtani.
14.5 A Megbízás beadásakor ismertetjük a Felhasználóval a Lightyear-alkalmazásban megvehető vagy eladható Eszközök indikatív árfolyamát. Ezek az árfolyamok egy külső féltől származnak, és az ellenőrzési körünkön kívül állnak. A mozgásban lévő piac természetéből adódóan az indikatív árfolyamok változhatnak a Megbízás végrehajtása előtt, néha akár gyorsan és jelentősen is, és előfordulhat, hogy nem lehetséges a végrehajtás a Megbízás beadásának időpontjában a Lightyear-alkalmazásban feltüntetett árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy az az árfolyam, amelyen a Felhasználó a Megbízását beküldte, nem feltétlenül egyezik meg azzal az árfolyammal, amelyen a Megbízás ténylegesen végrehajtásra kerül. Bizonyos körülmények között a Felhasználó Megbízása a Lightyear-alkalmazásban megadottnál „jobb”, máskor pedig „rosszabb” árfolyamon kerülhet végrehajtásra. Ha a Felhasználó Megbízása az Eszköznek a Megbízás benyújtásának időpontjában feltüntetett árfolyamánál „rosszabb” árfolyamon kerül végrehajtásra, akkor nem vagyunk kötelesek megtéríteni a Felhasználónak az árkülönbözetet.

15. A Megbízások kiegyenlítése

15.1 Amikor a Felhasználó egy Eszköz megvásárlására vonatkozó Megbízást kíván beküldeni:
15.1.1 a Felhasználó Számláján lévő, és legalább a Megbízás becsült – a vonatkozó díjakat és költségeket is tartalmazó – értékével megegyező összeg a Megbízás beadásakor zárolásra kerül, majd a Megbízás (beleértve a vonatkozó díjakat és költségeket) ebből kerül kiegyenlítésre; vagy
15.1.2 ha nincs elegendő pénz a Felhasználó Számláján, akkor a Felhasználónak be kell fizetnie legalább a Megbízás becsült – a vonatkozó díjakat és költségeket is tartalmazó – értékének megfelelő összeget. Ismétlődő Piaci Megbízás csak akkor adható be, ha elegendő pénz áll rendelkezésre a Felhasználó Számláján.

16. Az eladásból származó bevétel

16.1 Abban az esetben, ha a Felhasználó elad egy adott Eszközt, és az eladásból bevétele származik, azt jóváírjuk a Felhasználó számláján. Ezt követően a Felhasználó újra befektetheti ezt a pénzt, vagy kérheti, hogy fizessük ki egy nevére szóló számlára.
16.2 A Lightyear-alkalmazásban elérhető Eszközök elszámolása a legtöbb mögöttes piacon jellemzően két kereskedési napon belül megtörténik. Ekkorra a megfelelő pénzösszegnek be kell érkeznie a Felhasználó Számlájára, és onnantól kiutalható vagy újra befektethető.

17. Szolgáltatási díjak

17.1.1 A Szolgáltatásaink költségei és díjai alább láthatók, és minden Szolgáltatásra vonatkoznak, hacsak írásban másként nem rendelkezünk.
Végrehajtási díjak
Tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek)€0
Az Egyesült Államokban kereskedett (USD-ben denominált) részvények 0.1%, minimum $0.1, maximum $1 
Az EU-ban kereskedett, EUR-ban denominált részvények€1
Az EU-ban és az Egyesült Királyságban kereskedett, GBP-ben denominált részvények£1
Az EU-ban kereskedett, USD-ben denominált részvények$1 
Az EU-ban kereskedett, bármely más pénznemben denominált részvények€1
EU-s tőzsdén kereskedett árucikkek (ETC-k)€1
Szolgáltatási díjak
Pénzpiaci alapok díja
évi 0,30% legfeljebb 1 millió („M”) MMF-Eszközbe befektetett összegre az MMF-Eszköz pénznemében, havonta fizetve
évi 0,20% 1–20M MMF-Eszközbe befektetett összegre az MMF-Eszköz pénznemében, havonta fizetve
évi 0,09% több mint 20M MMF-Eszközbe befektetett összegre az MMF-Eszköz pénznemében, havonta fizetve
Számlához kapcsolódó díjak
Többpénznemű számla megnyitása€0
USD, EUR, GBP és egyéb számlaszámok€0
Értékpapír-letétkezelés€0
W-8BEN (amerikai adónyomtatvány) kitöltése€0
Átutalási díjak
Bejövő banki átutalás€0
Kimenő banki átutalás€0
Gyors befizetés0% az első 500 EUR befizetésére (kezdeti keret), ezt követően a befizetett összeg 0,5%-a
Devizadíjak
Devizakonverzió az átváltott deviza 0,35%-a, minimum 0,01 GBP/EUR/USD
Adók
A francia pénzügyi tranzakciós adót (FTT) azon vállalatok részvényeire kell alkalmazni, amelyeknek a székhelye Franciaországban található, és amelyeknek a piaci kapitalizációja meghaladja az 1 milliárd eurót. 
a helyi hatályos jogszabályok szerint
Bélyegilleték-adó (SDRT) kerül felszámításra, amikor a Felhasználó megveszi egy Egyesült Királyságban bejegyzett vállalat meglévő részvényeit, olyan külföldi vállalat részvényeit, amelynek részvénykönyvét az Egyesült Királyságban vezetik, vagy az ilyen részvényekből származó jogokat.
a helyi hatályos jogszabályok szerint
Portugáliában a szolgáltatási díjakat bélyegilleték terheli* 
*A Lightyear fizeti
a helyi hatályos jogszabályok szerint
Az olasz pénzügyi tranzakciós adót (IFTT) az olasz részvénytársaságok (società per azioni és società in accomandita per azioni) által kibocsátott bármely kategóriájú részvények tulajdonjogának átruházásakor kell alkalmazni.
a helyi hatályos jogszabályok szerint
A spanyol pénzügyi tranzakciós adót (SFTT) azon spanyol vállalatok nyilvánosan forgalomba hozott részvényeire kell alkalmazni, amelyeknek a piaci kapitalizációja meghaladja az 1 milliárd eurót. 
a helyi hatályos jogszabályok szerint
További Eszközök bevezetésével más adók, bélyegilletékek és egyéb illetékek is felmerülhetnek. A vonatkozó adókkal kapcsolatos naprakész információk itt találhatók: https://lightyear.com/pricing.
17.1.2 A Megbízás teljesítésének pénznemét az a pénznem határozza meg, amelyben az Eszközzel az adott piacon vagy tőzsdén kívül kereskednek. A Megbízás végrehajtásához a Felhasználó Számláján lévő pénzt át kell váltani a megfelelő devizára. Az aktuális devizaárfolyamot a Lightyear-alkalmazásban tüntetjük fel. A devizakonverziót követően a Lightyear-alkalmazás tranzakciós előzményeiben megjelenik az átváltáshoz használt árfolyam. A számunkra elérhető és a devizakonverzió elvégzésének időpontjában érvényes azonnali átváltási árfolyamot használjuk.
17.1.3 Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy csak a végrehajtott Megbízásokért kell fizetni. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes felelősséggel tartozik az adott Szolgáltatásokért felszámított díjakért és költségekért, és meg is fizeti azokat. A Megbízás végrehajtása után a Felhasználó Számláját megterheljük a Tranzakciókért felszámított díjak összegével, amely kifizetésre kerül nekünk.
17.1.4 Nem számítunk fel díjat a készpénz tartásáért és a készpénzes tranzakciókért. A Lightyear azonban kamatot kaphat az ügyfelek bankszámláin vagy pénzpiaci alapokban tartott készpénz után. A Lightyear megtartja az ügyfelek bankszámláin vagy pénzpiaci alapokon keresztül tartott készpénz után kapott összes kamatot, és a Felhasználó beleegyezik, hogy az esetlegesen kapott kamatokat megtartsuk. Ettől függetlenül a nálunk tartott készpénz után fizethetünk a Felhasználónak kamatot az általunk meghatározott kamatlábak szerint. A kamatlábakat a központi banki kamatlábak, valamint a készpénzkezelés és a Számla tágabb értelemben vett kezelésének költségei alapján határozzuk meg. Az aktuális kamatok a weboldalon találhatók: https://lightyear.com/eu/pricing. A kamat a napi elszámolt egyenlegen keletkezik, és havonta utólag, minden hónap 1-jén kerül kiszámításra. Ezt követően általában 1 munkanapon belül jóváírjuk a Felhasználó Számláján, és a kamat ekkor válik a Felhasználó készpénzévé. Amikor a Felhasználó Megbízást ad egy Eszköz vételére, a Megbízás költségét az alkalmazandó díjakkal együtt a Megbízás beadásának napján levonjuk a Felhasználó Számlájáról, és ettől az időponttól kezdve nem fizetünk kamatot erre az összegre. Attól függően, hogy milyen módon kaptuk a Felhasználótól a pénzt (pl. banki átutalás, bankkártya), a kamat a beérkezéstől számított három munkanapon belül kezdhet el gyűlni, azaz attól a naptól kezdődően, amikor a befizetést a Számlán jóváírjuk. A kamat a Számla megszüntetésének időpontjáig gyűlik. Ha a Felhasználó a hónap 1-je előtt megszünteti Számláját, akkor elveszíti a felhalmozott, de ki nem fizetett kamatra való jogosultságát. A Felhasználó bármikor lemondhat a kamatról, és ilyenkor elveszíti a felhalmozott kamatot.
17.1.5 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy teljes mértékben felelős minden olyan helyi vagy nemzetközi adóért vagy illetékért, amely a Tranzakciói és a Szolgáltatások használata következtében merül fel, beleértve a Felhasználó részére kifizetett kamatokat is, és hogy az ilyen adókat vagy illetékeket nem feltétlenül az Eszköz vételekor, hanem esetlegesen egy későbbi időpontban vetik ki. Elfogadja továbbá, hogy az ilyen adókért és illetékekért a Felhasználó marad felelős, mind a felmerülésük, mind az esedékességük időpontjában. Ha azonban a Felhasználó észt adóügyi illetőségű személy, akkor a számára kifizetett kamatokból jövedelemadót vonunk le.
17.1.6 A Lightyear által a jelen Szerződés alapján fizetendő valamennyi összeg a kormányzati hatóságok vagy joghatóságok által vagy nevében kivetett jelenlegi vagy jövőbeli adók, vámok, illetékek, megállapított összegek vagy egyéb kormányzati szervnek fizetendő díjak – bármilyen természetűek is legyenek – levonása nélkül kerül kifizetésre, kivéve, ha a levonást bármely alkalmazandó jogszabály, szabályozási rendelet vagy ezek hivatalos értelmezése előírja. A Lightyear abban az esetben sem fizet a Felhasználónak pótlólagos összegeket, ha a levonást bármely alkalmazandó jogszabály, szabályozási rendelet vagy ezek hivatalos értelmezése előírja, és az ilyen levonás előírása nem keletkeztet semmilyen követelést a Lightyearrel szemben a jelen Szerződés alapján vagy más módon. A Felhasználó köteles indokolatlan késedelem nélkül megadni minden olyan információt, amelyet a Lightyear időről időre kérhet annak érdekében, hogy elősegítse a megfelelő összegek levonását, illetve az ezekkel kapcsolatos adatszolgáltatást a Lightyear részéről.
17.1.7 A Felhasználó teljes felelősséggel tartozik minden olyan díjért, amely a Felhasználó Számláját, illetve bank, elektronikuspénz-kibocsátó vagy pénzforgalmi intézményi által vezetett számláját érintő, kimenő és bejövő átutalások, befizetések és kiutalások kapcsán felmerül.
17.1.8 A díjak nemfizetése vagy késedelmes megfizetése esetén a Felhasználó elfogadja, hogy a Számlán tartott Eszközöket felhasználhatjuk, eladhatjuk, visszatarthatjuk vagy beszámíthatjuk.
17.1.9 Ha a végrehajtási díj százalékos alapon kerül kiszámításra, az alkalmazandó díjat a legközelebbi centre kell kerekíteni. Ha például a díj 1,239 USD, akkor 1,24 USD-re kell kerekíteni.
17.1.10 Bizonyos esetekben csökkenthetjük vagy elengedhetjük az általunk felszámított díjakat. Az ilyen esetek nem értelmezhetők a Szolgáltatásaink árképzésében bekövetkező állandó változásként, hacsak nem teszünk kifejezetten erre utaló nyilatkozatot, és ezért nem várható el jogosan, hogy a jövőben is csökkentett díjakat vagy díjmentességet alkalmazzunk.

18. Összeférhetetlenség

18.1 Kötelesek vagyunk minden észszerű lépést megtenni a köztünk és a Felhasználó között, valamint a különböző ügyfeleink között fennálló összeférhetetlenségek megelőzése vagy kezelése érdekében. Tevékenységünket az e célból bevezetett összeférhetetlenségi szabályzatunk szerint végezzük, amelyben azonosítottuk azokat a helyzeteket, amelyekben összeférhetetlenség merülhet fel, és minden egyes esetben megadtuk, hogy milyen lépéseket tettünk az összeférhetetlenség megelőzése vagy kezelése érdekében. A Lightyear Europe AS Összeférhetetlenségi szabályzatának összefoglalója elérhető a weboldalunkon: https://lightyear.com/eu/conflicts-policy. Amennyiben az ilyen intézkedések nem lennének elegendők ahhoz, hogy kiküszöböljük a Felhasználó érdeksérelmének kockázatát, akkor végső megoldásként bemutatjuk a Felhasználónak az összeférhetetlenség általános jellegét, illetve forrását, valamint az ilyen kockázatok mérséklésére tett lépéseinket.
18.2 Nem vagyunk kötelesek:
18.2.1 olyan tényt, ügyet vagy megállapítást a Felhasználóval közölni, vagy figyelembe venni, amely bármely más személy felé fennálló titoktartási kötelezettségünk megsértését eredményezné, vagy amely igazgatóink, tisztségviselőink, alkalmazottaink vagy ügynökeink tudomására jut, hacsak a Felhasználóval foglalkozó személyek ténylegesen nem értesültek az adott tényről, ügyről vagy megállapításról; vagy
18.2.2 elszámolni a Felhasználó felé semmilyen olyan nyereséggel, jutalékkal vagy díjazással, amelyet olyan Tranzakciókból vagy körülmények miatt kapunk, amelyekben jelentős érdekeltségünk van, vagy amelyekkel kapcsolatban bizonyos körülmények között összeférhetetlenség állhat fenn.

19. Vállalati Tevékenységek

19.1 Amennyiben a Felhasználó Pozícióiból osztalékfizetések és egyéb Vállalati Tevékenységek révén jövedelemhez jutunk, ezeket egyeztetjük és jóváírjuk a Felhasználó Számláján. Ha a Felhasználó nem engedélyezte a többpénznemű számla funkciót, akkor az ilyen jövedelmeket a Számlája alapértelmezett pénznemére váltjuk át.
19.2 Ha az Eszközökhöz kapcsolódó Vállalati Tevékenységekről vagy egyéb jogokról és kötelezettségekről van információnk, és szükségesnek tartjuk, hogy erről értesítsük a Felhasználót, akkor ezt az Alkalmazáson keresztül megtesszük. A Felhasználó vállalja, hogy személyesen tájékozódik az Eszközökhöz kapcsolódó jogokról, kötelezettségekről és Vállalati Tevékenységekről, és hogy teljesíti az Eszközökhöz kapcsolódó valamennyi feladatot és kötelezettséget. Nem vagyunk kötelesek értesíteni a Felhasználót ezekről a jogokról, kötelezettségekről és Vállalati Tevékenységekről. Nem vállalunk felelősséget az ilyen jogok és kötelezettségek ismeretének hiányából eredő vagy emiatt potenciálisan felmerülő károkért, veszteségekért vagy kiadásokért.
19.3 A Felhasználó jogosult arra, hogy utasítást adjon nekünk az Eszközeihez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására vonatkozóan. Az utasítást az általunk elfogadott formában kell megadni, és a Felhasználó köteles megtéríteni nekünk az ilyen utasítás végrehajtásával kapcsolatos minden költséget, kárt és veszteséget. Jogunkban áll saját belátásunk szerint eldönteni, hogy mely piaci Eszközzel kapcsolatban és milyen feltételek mellett gyakoroljuk a szavazati jogot. Jogunkban áll a Felhasználó nevében minden olyan dokumentumot aláírni és minden olyan cselekményt elvégezni, amelyek az Eszközből eredő jogok gyakorlásához szükségesek, és amelyekhez nem szükséges Megbízás beküldése. Ez a jog abban az esetben is megillet minket, ha a Felhasználó nem adott nekünk utasítást az Eszközeihez kapcsolódó szavazati jogok gyakorlására.

20. A Felhasználó adatai

20.1 A Lightyear komolyan veszi az adatbiztonságot. A Felhasználó személyes adatait kizárólag az itt elérhető Adatvédelmi szabályzatunkban részletezettek szerint használjuk fel: https://lightyear.com/eu/documents. Javasoljuk, hogy a Felhasználó olvassa el az Adatvédelmi szabályzatunkat, hogy megértse és elfogadja személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó eljárásainkat. Az Adatvédelmi szabályzat másolatát megküldjük a Felhasználónak tartós adathordozón, vagyis a regisztrációhoz használt e-mail-címre továbbított elektronikus levélben.
20.2 Bizonyos Eszközök esetében, amelyeket időről időre elérhetővé tehetünk a Lightyear-alkalmazásban, szükség lehet arra, hogy információkat szerezzünk be a Felhasználó ilyen Eszközökkel kapcsolatos ismereteiről és tapasztalatairól, hogy megállapíthassuk, hogy az ilyen Eszközök megfelelőek-e a számára. Amennyiben ilyen kötelezettségek vonatkoznak ránk, erről tájékoztatni fogjuk a Felhasználót, és a megfelelőségértékelés elvégzéséhez szükségesnek ítélt információkat fogunk kérni tőle. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden olyan információt megad, amelyet észszerűen kérhetünk az ilyen értékelés elvégzéséhez. Ha a Felhasználó nem adja meg ezeket az információkat, nem vagyunk kötelesek az érintett Eszközökre vonatkozó Megbízásokat végrehajtani, és megtagadhatjuk a végrehajtást.
20.3 A Felhasználó az általa beküldött Megbízásokkal és a fenntartott Pozíciókkal kapcsolatos kötelezettségeink teljesítése érdekében beleegyezik, hogy minden olyan információt megad nekünk, amelyet észszerűen kérhetünk.
20.4 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy jogosultak vagyunk a Megbízásaival és Pozícióival kapcsolatos információkat az Alkalmazandó Jogszabályok által megkövetelt módon kiadni.

21. Kapcsolatfelvétel a Lightyearrel

21.1 Kapcsolatfelvétel a Lightyearrel és a Felhasználóval
21.1.1 Ha a Felhasználónak beszélnie kell velünk, vagy ha nekünk kell beszélnünk a Felhasználóval a jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely kérdésben, a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja, hogy e-mailben vagy a Lightyear-alkalmazásban kapcsolatba lépjünk vele. A félreértések elkerülése végett, ezzel a Felhasználó ahhoz is hozzájárul, hogy Tranzakció-visszaigazolásokat és bármilyen egyéb kimutatást, dokumentumot, kivonatot vagy a jelen Szerződéssel kapcsolatos egyéb hasonló iratot kapjon tőlünk.
21.1.2 A Felhasználóval történő kapcsolatfelvételhez a Fiókja létrehozásakor megadott e-mail-címet használhatjuk.

22. Panaszkezelés

22.1.1 Ha a Felhasználó elégedetlen a Szolgáltatásunk bármely részével, akkor első lépésben a complaints@lightyear.com e-mail-címen vegye fel velünk a kapcsolatot. Haladéktalanul és független módon kivizsgáljuk a panaszt, és írásban válaszolunk. A folyamat további részleteiről a Felhasználó a Lightyear Europe AS Panaszkezelési szabályzatában olvashat, amely a weboldalunkon található: https://lightyear.com/eu/documents.
22.1.2 Ha nem tudjuk panaszt a Felhasználó megelégedésére megoldani, és úgy érzi, hogy a tőlünk kapott válasz nem megfelelő, akkor az alábbi hatóságokhoz fordulhat segítségért és magyarázatért:
22.1.2.1 Észt Fogyasztóvédelmi és Műszaki Szabályozó Hatóság (Endla 10a, Tallinn 10142, www.ttja.ee/en).
22.1.2.2 EFSA (Sakala 4, Tallinn, 15030, www.fi.ee).
22.1.2.3 Továbbá a vita rendezése érdekében a Felhasználó az Észt Fogyasztóvédelmi és Műszaki Szabályozó Hatóságnál működő Fogyasztóvédelmi Bizottsághoz vagy bírósághoz is fordulhat.
22.1.3 A Fogyasztóvédelmi Bizottság önkiszolgáló rendszere itt érhető el: https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine. Az EFSA-hoz itt lehet panaszt benyújtani: https://www.fi.ee/et/tarbijale/millal-poorduda-finantsinspektsiooni-poole/kaebuse-esitamine.
22.1.4 Bizonyos országokban lakóhellyel rendelkező ügyfelek panaszaikkal a helyi fogyasztóvédelmi szervekhez vagy pénzügyi ombudsmanhoz is fordulhatnak. Az érintett országok, valamint a fogyasztóvédelmi szervek és pénzügyi ombudsmanok listája a Szerződés 2. mellékletében található.

23. Kártalanítás

23.1 Az Észt Befektetővédelmi Ágazati Alap (investorikaitse osafond) az észt garanciaalapról szóló törvény (tagatisfondi seadus) rendelkezéseivel összhangban garanciát és kártalanítást biztosít a befektetők számára az Észtországban bejegyzett befektetési vállalkozásokon vagy külföldi befektetési vállalkozások észtországi fióktelepein keresztül végrehajtott befektetésekkel kapcsolatban. A befektetések olyan, a felek közötti megállapodáson vagy jogszabályon alapuló követelések, amelyekből eredően a befektetési intézmény köteles a befektetőnek pénzt kifizetni vagy olyan értékpapírokat átadni, amelyekkel a befektetőnek tartoznak vagy amelyek a befektető tulajdonát képezik, és amelyeket a befektetési intézmény a befektető számláján tartott vagy amelyek felett a befektetési szolgáltatások nyújtása miatt rendelkezett. A befektetésekre szóló garancia és kártalanítás a kártalanítás napján érvényes értékük erejéig, de befektetőnként egy befektetési intézményben legfeljebb 20 000 euróig terjed.
23.2 Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy nem jogosult kártalanításra pusztán az Eszközei pénzügyi teljesítménye alapján. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználót a befektetési tevékenysége következtében bekövetkező tőkeveszteség nem jogosítja fel automatikusan kártalanításra.

24. A Felhasználó pénze és Eszközei

24.1 A Felhasználó pénze

24.1.1 A Felhasználótól kapott pénzt haladéktalanul el kell helyeznünk egy erre a célra kijelölt, ügyfélpénzes vagyonkezelői számlán, amelyet (a) egy központi banknál, (b) egy tagállamban engedéllyel rendelkező hitelintézetnél vagy (c) egy harmadik országban engedéllyel rendelkező banknál nyitottunk. A számlát a Lightyear pénzétől elkülönítve kezelik. A Felhasználó készpénzét összevontan tartják, ezért a Lightyear nyilvántartást vezet a Felhasználó kapcsolódó egyedi tulajdonjogáról és jogosultságáról.
24.1.2 A Felhasználó készpénzszámlára történő átutalással fizethet nekünk, és az adott készpénzszámla adatait a Lightyear-alkalmazásban tekintheti meg. A Felhasználó csak olyan számláról utalhat át nekünk pénzt, amelyen (egyedül vagy mással közösen) számlatulajdonosként szerepel.
24.1.3 A Felhasználó által befizetett pénz a Felhasználó Számlájára kerül, amíg a Felhasználó nem kéri az átmozgatását.
24.1.4 A Megbízások beküldésével és a Pozíciókkal kapcsolatban a Felhasználó által vagy neki teljesített kifizetések a Felhasználó Számláján kerülnek jóváírásra és terhelésre.
24.1.5 A jelen Szerződés és bármely módosításának elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy pénzét pénzpiaci alapok befektetési jegyeiben is tarthassuk. Ha a Felhasználó pénzét pénzpiaci alapban tartjuk, akkor nem vonatkoznak rá a 24.1.1. pontban részletezett védelmi intézkedések, viszont vonatkoznak rá a 8.2. pontban meghatározott eszközmegőrzési intézkedések. A Felhasználó pénzét csak olyan pénzpiaci alapokban tartjuk, amelyek a mértékadó hitelminősítő intézetek és a mi belső hitelminőségi értékelésünk alapján is kiváló minőségűek.
24.1.6 Ha úgy határoz, a Felhasználó ügyfélszolgálatunkon keresztül vagy az Alkalmazáson belül (ha van ilyen lehetőség) lemondhat arról, hogy pénzét pénzpiaci alapban tartsuk. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudunk a Felhasználónak a 17.1.4. pontban meghatározott kamatot fizetni.

24.2 A Felhasználó Eszközei

A Felhasználó Megbízásainak elfogadását és végrehajtását követően a Felhasználó Eszközeit a Letétkezelőként eljáró Külső Bróker vagy egy másik Letétkezelő tartja. A Külső Bróker és a Letétkezelők kijelölése során kellő gondossággal, szakértelemmel és körültekintéssel jártunk el. Az Eszközök megőrzésével kapcsolatos további részletek a jelen Szerződés 8.2. pontjában találhatók.

25. Halál vagy cselekvőképtelenség esetén

25.1 Ha értesítést kapunk arról, hogy a Felhasználó meghalt, a lehető leghamarabb felfüggesztjük a Fiókját. A Felhasználó Pozícióinak értéke és a Számláján megmaradó pénz a Felhasználó hagyatékának részét képezheti, és amennyiben megfelelő visszaigazolást kapunk a végrehajtótól vagy a Felhasználó hagyatékának kezeléséért felelős megfelelő képviselőtől, az ilyen személyektől kapott utasítások szerint járhatunk el. A meghatalmazás alapján kapott utasítások szerint végzett tevékenységeinkre a megadott díjaink és költségeink vonatkoznak.
25.2 Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy nem vagyunk felelősek semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a Felhasználó Pozícióival kapcsolatban felmerül, amíg a képviselői utasításaira várunk. A jelen Szerződés a Felhasználó halála után is teljes mértékben hatályban marad, mindaddig, amíg a Számláját meg nem szüntetik, és a Szerződést fel nem mondják.
25.3 Amennyiben a Felhasználót cselekvőképtelennek minősítik a Szolgáltatások igénybevételére, és erre vonatkozó dokumentumokat kapunk, akkor a meghatalmazás alapján kapott utasításoknak megfelelően kezeljük a Számláját a meghatalmazás visszavonásáig vagy a Felhasználó haláláig. A meghatalmazás alapján kapott utasítások szerint végzett tevékenységeinkre a megadott díjaink és költségeink vonatkoznak.

26. Beszélgetések felvétele és az elektronikus kommunikáció tárolása

26.1 Felvehetjük a Felhasználóval folytatott telefonbeszélgetéseket, és tárolhatjuk a Felhasználó és köztünk zajló elektronikus kommunikációt, és ehhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó ezenkívül kifejezetten beleegyezik abba is, hogy ezeket a nyilvántartásokat felhasználjuk a köztünk folyó választottbírósági vagy jogi eljárásokban.
26.2 Amennyiben kötelezettségeinkkel összhangban rögzítettünk egy Felhasználóval folytatott beszélgetést, vagy tároltunk egy Felhasználó és köztünk zajló elektronikus kommunikációt, az ilyen felvételek, illetve kommunikáció másolatát kérésre 5 (öt) évig, vagy ha az EFSA előírja, legfeljebb 7 (hét) évig a Felhasználó rendelkezésére bocsátjuk.

27. Értesítések

27.1 A Szerződéssel kapcsolatos, bármelyik félnek címzett értesítéseket vagy egyéb közléseket angol nyelven kell megküldeni, és hacsak a Szerződés másként nem rendelkezik, az üzenetküldés történhet:
27.1.1 e-mailben a másik félnek a jelen Szerződéssel összhangban bejelentett e-mail-címére. Az értesítések kézbesítésére szolgáló e-mail-címünk a következő: support@lightyear.com; vagy
27.1.2 a Lightyear-alkalmazásban.
27.2 Bármely e-mailben vagy a Lightyear-alkalmazásban küldött értesítés vagy egyéb közlés a küldést követő munkanapon 9:00 órakor tekinthető kézbesítettnek.

28. A jelen Szerződés vagy a Szolgáltatások módosítása

28.1 A jelen Szerződést bármikor módosíthatjuk a Felhasználónak 14 naptári napos határidőt adó értesítéssel, kivéve, ha a módosítást az Alkalmazandó Jogszabályok írják elő.
28.2 Az értesítést e-mailben küldjük el a Felhasználónak a megadott e-mail-címére. Úgy tekintjük, hogy a Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja a jelen Szerződés minden olyan módosítását, amelyről értesítettük. Ha a Felhasználó jelen Szerződés bármely módosítását kifogásolja, jogában áll azonnali hatállyal felmondani a Szerződést. Amennyiben a Felhasználó nem értesít minket felmondási szándékáról, a módosított Szerződés a 28.1. pontban említett értesítésben megadott határidőtől kezdődően hatályba lép. A jelen Szerződés bármely módosított változata a Lightyear és Felhasználó között létrejött Szerződés korábbi változatainak helyébe lép.
28.3 A jelen Szerződést a 28.1. pontban meghatározott előzetes értesítés nélkül azonnal módosíthatjuk, amennyiben a Szerződés módosításai (a) kedvezőbbek a Felhasználó számára; (b) jogszabályi követelményt teljesítenek; (c) új szolgáltatás vagy a meglévő Szolgáltatások további funkcióinak bevezetése érdekében történnek; (d) nem csökkentik a Felhasználó jogait, és nem növelik a Felhasználó kötelezettségeit. Ilyen esetekben a módosítások azonnal hatályba lépnek, amint a Felhasználót e-mailben értesítjük, vagy a Lightyear weboldalán, az Alkalmazáson vagy más médiumokon keresztül közzétesszük a Szerződést.
28.4 A Lightyear bármikor megszüntetheti vagy módosíthatja a Szolgáltatásokat vagy a Lightyear-alkalmazás tartalmát, illetve annak bármely részét. A Felhasználó felmenti és kártalanítja a Lightyeart, és gondoskodik a kármentességéről az ilyen megszüntetésből vagy módosításból eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségek vagy károk tekintetében. Fontos, hogy a Felhasználó személyes elérhetőségi adatait naprakészen tartsa, és hogy értesítsen minket, ha bármelyik adata megváltozik.

29. Jogok átruházása

29.1 A jelen Szerződés kizárólag a Lightyear és a Felhasználó között jön létre. A Felhasználó a jelen Szerződés szerinti jogait és kötelezettségeit nem ruházhatja át más személyre az írásbeli hozzájárulásunk nélkül.
29.2 Mi bármikor engedményezhetjük vagy átruházhatjuk a jelen Szerződés szerinti jogaink összességét vagy azok egy részét a Felhasználó előzetes értesítése mellett, feltéve, hogy ezt megelőzően eleget teszünk a szabályozási és jogi kötelezettségeinknek.

30. Harmadik felek jogai

A jelen Szerződésben nem részes felek nem érvényesíthetik a Szerződés rendelkezéseiből eredő jogokat, illetve nem élvezhetik azok előnyeit.

31. A jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegése

31.1 Amennyiben a Felhasználó úgy véli vagy okkal feltételezi, hogy megszegte vagy megszegheti a jelen Szerződést, haladéktalanul értesítenie kell minket a következő címen: support@lightyear.com.
31.2 Amennyiben a Felhasználó megszegte a jelen Szerződést, felelősséggel tartozhat minden olyan kárért, veszteségért vagy kiadásért, amely a jelen Szerződés megszegéséből ered, vagy amely észszerűen feltételezhetően a szerződésszegésből ered. Ha tudomást szerzünk arról, hogy a Felhasználó megszegte a jelen Szerződést, akár azért, mert közölte velünk, akár azért, mert más módon tudomást szereztünk a szerződésszegésről, a következő intézkedéseket tehetjük:
31.2.1 a Felhasználónak a Szolgáltatások vagy azok bármely részének használatához való jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása (azaz a fiók felfüggesztése);
31.2.2 a Szerződés felmondása, ami a Pozíciók lezárására irányuló lépéseket eredményez;
31.2.3 jogi eljárás indítása a Felhasználó ellen a jogsértésből eredő összes költség (beleértve, de nem kizárólagosan az észszerűen felmerülő adminisztratív és jogi költségeket) megtérítése érdekében;
31.2.4 további jogi lépések megtétele a Felhasználó ellen; és
31.2.5 az ezzel kapcsolatos információk megosztása a bűnüldöző hatóságokkal, az általunk észszerűen szükségesnek tartott vagy a jogszabályok által előírt mértékben.
31.3 Nem tartozunk felelősséggel semmilyen intézkedésért, amelyet a jelen Szerződés megsértése miatt teszünk. Az általunk tehető intézkedések nem korlátozódnak a fentiekben leírtakra, és bármilyen más, általunk észszerűen megfelelőnek ítélt intézkedést is tehetünk. Többek között alkalmazhatunk bármely más, az Alkalmazandó Jogszabályok szerint rendelkezésünkre álló jogorvoslati lehetőséget.

32. A Fiók felfüggesztése

32.1 Kivételes körülmények között azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a Felhasználó Fiókját (azaz azonnal, ideiglenesen vagy véglegesen visszavonhatjuk a Felhasználónak a Szolgáltatások vagy azok bármely részének használatához való jogát) vagy a Lightyear-alkalmazáshoz való hozzáférését. A kivételes körülmények közé tartoznak a következők:
32.1.1 megállapítjuk, hogy a Felhasználó által megadott bármely személyes adat hamis, félrevezető, illetve hiányos;
32.1.2 arról értesülünk, hogy a Felhasználó tudja vagy gyanítja, hogy rajta kívül más személy is ismeri a felhasználói azonosító kódját, jelszavát vagy egyéb fiókadatait;
32.1.3 alapos okunk van feltételezni, hogy a Felhasználó csalárd módon viselkedik;
32.1.4 a Felhasználó nem adott meg nekünk (vagy a nevünkben eljáró személynek) valamilyen szükséges információt, vagy alapos okunk van feltételezni, hogy a Felhasználó által megadott információ helytelen vagy nem felel meg a valóságnak;
32.1.5 a Felhasználó súlyosan vagy tartósan megszegte a jelen Szerződést, és a felszólításunkat követő észszerű időn belül nem orvosolta az ügyet;
32.1.6 alapos okunk van feltételezni, hogy a Lightyear-alkalmazás Felhasználó általi használata károsíthat minket, a szoftverünket, a rendszereinket vagy a hardverünket;
32.1.7 alapos okunk van feltételezni, hogy a Felhasználó a Fiókja további használatával árthat a megítélésünknek vagy jó hírnevünknek;
32.1.8 úgy véljük, hogy a Felhasználó Fiókját csalárd, illetve illegális célokra használják; illetve
32.1.9 felszólítottuk a Felhasználót, hogy fizesse vissza a nekünk járó pénzt, és ezt észszerű időn belül nem tette meg;
32.1.10 a Felhasználó csődöt jelentett;
32.1.11 az Alkalmazandó Jogszabályok, bírósági végzés vagy a Pénzügyi Hírszerző Egység vagy más illetékes kormányzati vagy egyéb szerv utasítása alapján ezt kell tennünk.
32.2 Saját kizárólagos hatáskörünkben egyéb okokból is dönthetünk úgy, hogy megszüntetjük vagy felfüggesztjük a Felhasználó Fiókját. Amennyiben lehetséges, e-mailben értesítjük a Felhasználót legalább 30 munkanappal azelőtt, hogy ezt megtennénk, bár bizonyos körülmények között előfordulhat, hogy ezeket a lépéseket a Felhasználó előzetes írásbeli értesítése nélkül kell megtennünk.
32.3 Ha véglegesen megszüntetjük a Fiókot, a köztünk létrejött Szerződés is azonnal megszűnik, attól a pillanattól kezdve, hogy erről értesítjük a Felhasználót.

33. Szellemi tulajdonjog

33.1 A Szolgáltatások, valamint a Szolgáltatások és a Lightyear-alkalmazás, valamint annak bármely későbbi verziójának telepítésével, működtetésével, használatával vagy karbantartásával kapcsolatos dokumentáció, specifikációk, írásos utasítások és magyarázó anyagok, amelyek a Lightyear-alkalmazásban érhetők el („Licencelt Tartalom”) a mi tulajdonunkat képezik, és ezek minden fejlesztése, módosítása és származékos anyaga, valamint az azokban található vagy azokhoz kapcsolódó valamennyi szellemi tulajdonjog a Lightyear vagy adott esetben licenciaadói kizárólagos tulajdonát képezik és fogják képezni. A jelen Szerződésben foglaltak kivételével a Lightyear nem biztosít a Felhasználónak semmilyen jogot a Szolgáltatásokra vagy a Licencelt Tartalomra vonatkozóan. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Licencelt Tartalommal kapcsolatos minden jog, jogosultság és érdekeltség a miénk marad, beleértve a szabadalmi, szerzői jogi és üzleti titokhoz fűződő jogokat is.
33.2 A félreértések elkerülése végett, minden szellemi tulajdonjog, amely a Szolgáltatások általunk történő biztosítása során keletkezik (kivéve a Felhasználó személyes adataihoz fűződő jogokat), a létrehozáskor ránk száll, és a mi kizárólagos tulajdonunkban marad.
33.3 A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Licencelt Tartalom a Lightyear értékes, saját szellemi tulajdonát képező termékeit és üzleti titkait foglalja magában, amelyek bizalmas információkat, ötleteket és kifejezéseket testesítenek meg.
33.4 A Felhasználó beleegyezik, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem vitatja a Lightyear Szolgáltatásokkal vagy a Licencelt Tartalommal kapcsolatos semmilyen jogát vagy érdekeltségét, illetve az Alkalmazandó Jogszabályok szerinti jogaink érvényességét vagy érvényesíthetőségét sem. A Felhasználó vállalja, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem jegyezteti be a Szolgáltatásokat vagy a Licencelt Tartalmat, nem kérelmezi azok bejegyzését, és nem kísérli meg jogi védelmük vagy tulajdonjoguk megszerzését, illetve nem tesz semmilyen más olyan lépést, amely bármely joghatóságban hátrányosan befolyásolhatja a Szolgáltatásokkal vagy a Licencelt Tartalommal kapcsolatos jogainkat vagy érdekeinket.

34. Titoktartási kötelezettség

Kiadhatunk harmadik feleknek információkat a Felhasználóról vagy bármely Megbízásáról vagy Tranzakciójáról, amelyeket a Szolgáltatások használata közben beküld:
(a) az Alkalmazandó Jogszabályok által megengedett módon;
(b) amennyiben ez szükséges vagy hasznos a Tranzakciók teljesítéséhez vagy helyesbítéséhez, illetve a Tranzakciókkal kapcsolatos követelések rendezéséhez;
(c) egy szabályozó szervtől vagy kormányzati ügynökségtől származó érvényes kérelem, vagy bírósági végzésből vagy egyéb jogi vagy adminisztratív adatszolgáltatási feladatból adódó kötelezettség teljesítése érdekében;
(d) alkalmazottaink, könyvvizsgálóink, partnereink, a Külső Bróker vagy ügyvédek részére, amennyiben ez szükséges a Szolgáltatások megfelelő teljesítésének elősegítéséhez vagy lehetővé tételéhez;
(e) az esetleges jogellenes tevékenység megelőzése, kivizsgálása vagy bejelentése érdekében;
(f) bármilyen okból, amennyiben az a jelen Szerződés szerinti vagy a Felhasználó által használt Szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges;
(g) ha ezen információk nyilvánosságra hozatala a közérdeket szolgálja; illetve
(h) a Felhasználó kérésére vagy beleegyezésével.

35. Kizáró és jótállást korlátozó nyilatkozatok

35.1 Minden Szolgáltatásunkat, tartalmunkat és a Lightyear-alkalmazást az adott állapotban és az adott elérhetőség mellett biztosítjuk.
35.2 A Lightyear az Alkalmazandó Jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kifejezetten kizár a Szolgáltatásokkal és a Lightyear-alkalmazásban közvetlenül vagy közvetve nyújtott bármely tartalommal kapcsolatos mindenfajta jótállást, legyen az kifejezett vagy hallgatólagos, beleértve – de nem kizárólagosan – az eladhatóságra, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértésmentességre vonatkozó hallgatólagos jótállását. A Lightyear nem garantálja semmilyen tartalom vagy információ pontosságát, időszerűségét, teljeskörűségét vagy hasznosságát. A Felhasználó beleegyezik, hogy a tartalmakat, a Lightyear-alkalmazást és a Szolgáltatásokat kizárólag saját felelősségére használja.
35.3 A Szolgáltatás, a tartalmak és az információk nem szolgálnak pénzügyi, jogi, adózási vagy befektetési tanácsadásként vagy ajánlásként. Kizárólag a Felhasználó felelős annak eldöntéséért, hogy valamely befektetés, befektetési stratégia vagy kapcsolódó tranzakció megfelelő-e a számára a személyes befektetési céljai, pénzügyi körülményei és kockázattűrő képessége alapján. Javasoljuk, hogy a Felhasználó konkrét helyzetével kapcsolatban konzultáljon jogi vagy adózási szakértővel.
35.4 A Lightyear nem szavatol és nem vállal felelősséget semmilyen termékért vagy szolgáltatásért, amelyet harmadik fél hirdet vagy kínál a Lightyear-alkalmazásban, ezeket nem ajánlja, és nem kínál rájuk garanciát, valamint nem lesz részese a Felhasználó és az ilyen termékeket vagy szolgáltatásokat kínáló harmadik felek közötti tranzakcióknak, illetve semmilyen módon nem felelős azok ellenőrzéséért. A Felhasználó kizárólagosan felelős minden olyan más személlyel folyatott kommunikációért és interakcióért, akikkel a Szolgáltatások használatának eredményeként kommunikál vagy lép kapcsolatba.

36. Kártalanítás és felelősség

36.1 A Felhasználó kártalanítja a Lightyeart és a Lightyear tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit, partnereit, alkalmazottait, licenciaadóit, forgalmazóit és képviselőit (együttesen a „Szolgáltatók”), és biztosítja a mentességüket minden követelés, igény, kereset, keresetindítási ok, per, eljárás, veszteség, kár, költség és kiadás alól, beleértve az észszerűen felmerülő ügyvédi díjakat, amelyek a Felhasználó Szolgáltatásokhoz való hozzáféréséből, illetve azok használatából, vagy a Felhasználó vagy a Fiókja bármely felhasználójának ezzel kapcsolatos cselekményéből, hibájából vagy mulasztásából erednek, beleértve – de nem kizárólagosan – a helytelen, hiányos vagy félrevezető információkkal kapcsolatos ügyeket; a rágalmazást; a személyiségi jogok megsértését; a szerzői jog, kereskedelmi név, védjegy, szolgáltatási védjegy vagy egyéb szellemi tulajdon megsértését; bármilyen termékhibát vagy a Szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatban értékesített vagy más módon terjesztett termékek által okozott személyi vagy vagyoni sérülést vagy kárt; vagy az Alkalmazandó Jogszabályok megsértését.
36.2 A Szerződés egyéb rendelkezéseitől függetlenül az Alkalmazandó Jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárjuk, illetve korlátozzuk a Szolgáltatóknak a Szerződés megsértéséért fennálló felelősségét, valamint a Felhasználó ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeit. A Szolgáltatók nem tartoznak felelősséggel a Felhasználó által a jelen Szerződés szerinti bármely szolgáltatás Szolgáltató általi nyújtásának közvetlen vagy közvetett következményeként elszenvedett veszteségekért vagy károkért, kivéve, ha a jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem zárja ki vagy korlátozza a Szolgáltató felelősségét a Szerződésnek a következőkből eredő megsértéséért:
36.2.1 halál vagy személyi sérülés;
36.2.2 a Felhasználóval szemben a szabályozási rendszerben fennálló bármely kötelezettség megszegése; vagy
36.2.3 gondatlanság (hooletus) vagy szándékosság (tahtlus); vagy
36.2.4 amennyiben a rendelkezések olyan mértékben zárják ki vagy korlátozzák a felelősséget, amilyen mértékben azt az Alkalmazandó Jogszabályok nem engedik meg.
36.3 A Lightyear és minden más Szolgáltató az Alkalmazandó Jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja a felelősségét minden közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű eseményből eredő, következményes, elrettentő vagy büntető jellegű kártérítésért (beleértve, de nem kizárólagosan a bevétel, jövedelem vagy nyereség elmaradásához, a használhatóság megszakadásához, az adatok elvesztéséhez, az eszközök vagy értékpapírok értékének elvesztéséhez vagy csökkenéséhez, vagy az üzletmenet megszakításához kapcsolódó kártérítést), amelyek a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből vagy azok használatából erednek, vagy bármilyen módon kapcsolódnak azokhoz, vagy más módon kapcsolódnak a jelen Szerződéshez (beleértve, de nem kizárólagosan minden olyan kárt, amely vagy abból ered, hogy a Felhasználó valamely Szolgáltatótól kapott információkra támaszkodott, vagy abból ered, hogy tévedések, mulasztások, megszakítások, fájl- vagy e-mail-törlési események, hibák, hiányosságok, programhibák, vírusok, trójai falovak, működési vagy átviteli késedelmek, illetve teljesítési hibák merültek fel, függetlenül attól, hogy ezek vis maior, kommunikációs hiba, lopás, megsemmisülés vagy a Lightyear nyilvántartásaihoz, programjaihoz vagy rendszereihez való illetéktelen hozzáférés miatt következtek-e be), függetlenül a kereset formájától, akár szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, szigorú termékfelelősségen vagy bármely más, pénzbírságra vagy meghatározott magatartásra kötelező eljáráshoz kapcsolódó elméleten alapul is (még akkor is, ha az érintett felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és függetlenül attól, hogy az ilyen károk előreláthatóak voltak-e), és még akkor is, ha a kárt a Szolgáltató gondatlansága, illetve szerződésszegése okozta.
36.4 Az Alkalmazandó Jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben korlátozzuk a Lightyear maximális összesített felelősségét, amely a jelen Szerződésből, a Szolgáltatásokhoz és anyagokhoz, illetve a Lightyeartől vásárolt termékekhez vagy Szolgáltatásokhoz való hozzáférésből és azok használatából ered, vagy azokkal bármilyen módon összefügg, és az nem haladhatja meg a Felhasználó által a felelősséget kiváltó eseménnyel kapcsolatban fizetett összeget, vagy ha nem történt fizetés, akkor a 100 eurót.
36.5 A Szolgáltatók egyike sem vállal felelősséget a Szolgáltatások nemteljesítéséért vagy a jelen Szerződés megszegéséért, amennyiben azt vis maior (például háború, lázadás, természeti erő, sztrájk, világjárvány, informatikai rendszerek elérhetetlensége, kommunikációs szolgáltatások elérhetetlensége, áramkimaradás, kibertámadás), hatósági cselekmények vagy bármely más, a Felhasználótól, illetve tőlünk független tényező okozta, feltéve, hogy a szerződésszegő fél nem tudta befolyásolni a felmerülő problémát, és a probléma észszerűen elvárható módon nem volt elkerülhető.
36.6 A Felhasználó továbbá elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Lightyear-alkalmazásban nyújtott Szolgáltatásokat csak akkor tudjuk biztosítani, ha harmadik felek megbízhatóan és megszakítás nélkül biztosítják a szolgáltatásaikat. Abban az esetben, ha a szolgáltatásaikban fennakadás következik be, előfordulhat, hogy nem tudjuk a Lightyear-alkalmazásban biztosítani a Szolgáltatásainkat. Nem vagyunk felelősek, és nem vállalunk felelősséget a jelen Szerződés alapján nyújtott szolgáltatásainkban bekövetkező olyan zavarokért, amelyek az ilyen harmadik felek által nyújtott szolgáltatások elérhetetlensége miatt következnek be.
36.7 A kintlévőségek behajtásával vagy érvényesítésével, illetve a Felhasználó Lightyearnél vezetett Számlájával kapcsolatos kifizetetlen díjakkal vagy egyéb fizetésekkel kapcsolatos veszteségeket, költségeket és kiadásokat, beleértve, de nem kizárólagosan az észszerűen felmerülő jogi költségeket és kiadásokat, valamint a Felhasználó Tranzakcióihoz kapcsolódóan felmerült ügyekkel kapcsolatos jogi védelemhez fűződő költségeket, amelyek a Lightyear részéről felmerültek és fizetendők vagy már kifizetésre kerültek, a Felhasználónak meg kell térítenie a Lightyearnek.

37. Megszüntetés és felmondás

37.1 A jelen Szerződés határozatlan időre szól, és a rendelkezései korlátozás nélkül hatályban maradnak, kivéve, ha a Szerződés e pontnak megfelelően felmondásra kerül.
37.2 A Felhasználó bármikor és bármilyen okból megszüntetheti a Számláját, ha erről e-mailben értesít minket a következő címen: support@lightyear.com.
37.3 A Felhasználó a Számlája megszüntetése esetén köteles 30 naptári napon belül Megbízásokat benyújtani a Pozíciók lezárására, ezt követően a pénzt jóváírjuk a Számláján, majd kifizetjük a Felhasználónak. Ha a Felhasználó 30 napon belül nem zárja le a Pozíciókat, jogunkban áll a nevében Megbízásokat benyújtani a Pozíciók lezárására. A Felhasználó a nyitott Pozíciókat nem tudja átvinni másik platformra.
37.4 A Lightyear bármikor felmondhatja a jelen Szerződést, ha legalább 30 naptári nappal korábban írásban értesíti a felmondásról a Felhasználót.
37.5 A Lightyear a jelen Szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja – ami a Pozíciók lezárására irányuló lépéseket eredményez –, ha az alábbi körülmények bármelyike bekövetkezik:
37.5.1 a Felhasználó megszegte a jelen Szerződést;
37.5.2 a Felhasználó Fiókját a 32. pont szerint felfüggesztették;
37.5.3 a Felhasználót fizetésképtelenné nyilvánítják, vagy elismeri, hogy fizetésképtelen, vagy csődeljárás, illetve fizetésképtelenségi vagy a hitelezőkkel szembeni mentesség iránti eljárás (akár önkéntes, akár nem önkéntes) indul;
37.5.4 365 naptári nap telt el azóta, hogy a Felhasználó utoljára bejelentkezett a Lightyear-alkalmazásba.
37.6 A Felhasználó Számlájának megszüntetésekor a Felhasználó adatait és a kapcsolódó dokumentumokat a Szolgáltatások fenntartásához és az Alkalmazandó Jogszabályoknak való megfeleléshez szükséges mértékben és ideig őrizzük meg.

38. Irányadó jog

38.1.1 A jelen Szerződésre és az abból eredő vagy azzal összefüggésben keletkező szerződésen kívüli kötelezettségekre, valamint valamennyi Tranzakcióra az észt jog az irányadó, és azokat az észt jog szerint kell értelmezni. Más országoknak az Eszközökre, a Külső Brókerre vagy a Letétkezelőre és azok szolgáltatásaira vonatkozó jogszabályai befolyásolhatják az egyes Tranzakciókat és az egyes Eszközök megőrzését, és alkalmazandók lehetnek rájuk.
38.1.2 A Felhasználó fenti, „Panaszkezelés” pontban meghatározott, a hatóságokhoz való panaszbeadvány benyújtására vonatkozó jogainak sérelme nélkül, a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő bármely vita rendezésére az észt bíróságok rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és e célból a Felhasználóval együtt visszavonhatatlanul alávetjük magunkat az észt bíróságok joghatóságának.

39. Teljességi záradék

39.1 A jelen Szerződés képezi a Lightyear és a Felhasználó közötti, Szolgáltatásokra vonatkozó teljes Szerződést, és hatályon kívül helyez minden ezzel kapcsolatos korábbi vagy egyidejű szóbeli vagy írásbeli kommunikációt, javaslatot, megállapodást és nyilatkozatot.
39.2 A törvény által előírt esetek kivételével a jelen Szerződés nem tartalmaz semmilyen (akár szokásból, használatból, ügymenetből vagy másból eredő) hallgatólagos rendelkezést.
39.3 Mindkét fél elismeri, hogy a jelen Szerződés megkötésekor nem támaszkodtak semmilyen olyan kifejezett vagy hallgatólagos – akár gondatlanságból tett – nyilatkozatra, biztosítékra, kötelezettségvállalásra, kiegészítő szerződésre, garanciára vagy egyezségre, amely nem szerepel a jelen Szerződésben.
39.4 A jelen Szerződés tárgyával kapcsolatban mindkét fél lemond minden olyan jogról és jogorvoslatról (beleértve a gondatlanságon alapuló jogokat és jogorvoslatokat is), amelyek egyébként a jelen Szerződésben nem szereplő kifejezett vagy hallgatólagos nyilatkozat, biztosíték, kötelezettségvállalás, kiegészítő szerződés, garancia vagy egyezség tekintetében a rendelkezésükre állnának.

40. Vegyes rendelkezések

40.1 Ha a jelen Szerződés valamely rendelkezése bármely joghatóság joga szerint bármely tekintetben jogellenes, érvénytelen vagy érvényesíthetetlen, vagy azzá válik, az semmilyen módon nem érinti vagy veszélyezteti sem a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét, sem az ilyen rendelkezés más joghatóság joga szerinti jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét.
40.2 A Felhasználón vagy rajtunk kívül más személy semmilyen körülmények között nem jogosult a jelen Szerződés bármely rendelkezésének érvényesítésére.
40.3 Amennyiben – akár folyamatosan, akár ideiglenesen – nem ragaszkodunk a jelen Szerződésben foglalt bármely feltétel szigorú betartásához, az nem jelenti azt, és nem tekinthető úgy, hogy lemondunk bármely jogunkról vagy jogorvoslati lehetőségünkről.
40.4 A jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem irányul a felek közötti társas vállalkozás vagy közös vállalkozás létrehozására, és nem hatalmazza fel egyik felet sem arra, hogy bármelyik másik fél nevében vagy javára kötelezettségeket vállaljon.
40.5 Ha a Felhasználó megszegte a jelen Szerződést, és mi nem érvényesítjük a jogainkat, vagy késleltetjük azok érvényesítését, ez nem akadályoz meg minket abban, hogy ezeket vagy bármely más jogunkat egy későbbi időpontban érvényesítsük.

1. melléklet: Fogalommeghatározások

A jelen Szerződésben néhány nagybetűs kifejezést használunk, az alábbi értelemben
Alkalmazandó Jogszabályok - Bármely alkalmazandó jogszabály, törvény, szabályzat, határozat, értesítés, alapszabály, végzés, szabály (beleértve a bírósági szabályokat és határozatokat is), rendelet, irányelv, hatósági rendelet, program, parancs, önkormányzati szabály, jogszabályi eszköz vagy más felhatalmazáson alapuló vagy alárendelt jogszabály, valamint bármely jogszabály alapján kiadott utasítás, eljárási szabályzat, önkéntes szabályzat, bármely jogszabály alapján készült vagy készülő egyéb jogi eszköz, magatartási szabályzat és kötelező iránymutatás (beleértve minden esetben a könyvvizsgálatra, számvitelre vagy pénzügyi beszámolásra vonatkozókat is), amelyek joghatással bírnak, függetlenül attól, hogy helyi, nemzeti, nemzetközi vagy más, kizárólag némelykor hatályos jogi aktusról van-e szó, az adott körülmények között joghatással bíró bármely hasonló jogi eszközzel együtt, és a félreértések elkerülése végett idetartoznak a pénzmosás elleni követelmények is.
EFSA - Az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság
Elfogadható Partner- Az Észt Értékpapírpiaci Törvény 461. paragrafusának (2) bekezdésében meghatározott elfogadható partner (vőrdne vastaspool).
Eszközök - A Lightyear-alkalmazásban elérhető pénzügyi Eszközök, amelyekre a Felhasználó Megbízásokat küldhet be.
Észt Értékpapírpiaci Törvény - Az időről időre módosított és újra hatályba léptetett észt értékpapírpiaci törvény (väärtpaberituru seadus).
Felhasználó - a felhasználó
Fiók vagy Számla - Az a számla, amelyet a Felhasználó nevén vezetünk, illetve az a fiók, amelyen keresztül a Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban Megbízásokat küld be, és használja a Szolgáltatásokat.
Fontos Információk - A Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon (https://lightyear.com/eu/documents) közzétett információk, beleértve a Szerződéskötést megelőző tájékoztatás és nyilatkozatok című dokumentumot, a Kockázati tájékoztatót és a Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politikát.
Gyors Befizetés - Pénzátutalási módszer, amellyel gyorsabban teljesíthető a Számlára történő befizetés. A gyors befizetési módszereket a Lightyear-alkalmazásban úgy jelöljük, hogy a Felhasználó meg tudja őket különböztetni más pénzátutalási módszerektől.
Ismétlődő Megbízás - Piaci Megbízás egy Eszköz rendszeres vételére a Felhasználó által kiválasztott időszakban. Az Ismétlődő Megbízások mindig Piaci Megbízások, és ezért ugyanazok a korlátozások és feltételek vonatkoznak rájuk.
Keleti Parti Idő - Az Amerikai Egyesült Államok keleti államait és Kanada egyes részeit magába foglaló terület zónaideje.
Kereskedési Idő - A Kereskedési Idő azt az időszakot jelöli, amikor a Lightyear-alkalmazásban elérhető Eszközök kereskedési helyszínei nyitva vannak. Az amerikai Eszközök esetében ez Keleti Parti Idő szerint 9:30-tól 16:00-ig tart.
Kockázati tájékoztató - A Lightyear Kockázati tájékoztatója, amely elérhető a weboldalunkon (https://lightyear.com/eu/documents) és a Lightyear-alkalmazásban.
Külső Bróker - Az a jogi személy, amely a Megbízásokat végrehajtja vagy a Lightyeartől vagy más Külső Brókertől kapott Megbízásokat végrehajtásra továbbítja.
Külső Partner - Egy OTC-Eszközre (pl. egy MMF befektetési jegyére) kötött Tranzakció szerződő fele; az ilyen szerződő fél lehet például egy OTC-Eszköz kibocsátója vagy forgalmazója.
Lakossági Ügyfél - Az Észt Értékpapírpiaci Törvényben meghatározott lakossági ügyfél (tavakliens), azaz olyan ügyfél, aki nem Szakmai Ügyfél.
Letétkezelő - Olyan jogi személy, amely a Lightyear számára az Eszközök megőrzését, nyilvántartását és elszámolását kínálja az Eszközökhöz kapcsolódó egyéb szolgáltatások mellett.
Licencelt Tartalom - A 33.1. pontban található meghatározás szerint.
Lightyear-alkalmazás, Alkalmazás - A mobilalkalmazásunk, amelyen keresztül a Szolgáltatásokat biztosítjuk a Felhasználónak, valamint a webes alkalmazás, figyelembe véve az 5.4. pontban meghatározott funkcionalitási korlátait.
Lightyear, mi, minket, vagy miénk - A Lightyear Europe AS
Limitáras Megbízás - Egy Eszköz (pl. egy egész részvény) meghatározott árfolyamon vagy a meghatározottnál kedvezőbb árfolyamon történő vételére vagy eladására vonatkozó Megbízás. Az Eszköz vételére szóló Limitáras Megbízás a megadott árfolyamon vagy a megadottnál alacsonyabb árfolyamon kerül végrehajtásra. Az eladási Limitáras Megbízás a megadott árfolyamon vagy a megadottnál magasabb árfolyamon kerül végrehajtásra. Előfordulhat, hogy a Megbízás egyáltalán nem kerül végrehajtásra. Az ebből eredő veszteségekért nem vállalunk felelősséget. A Lightyear Limitáras Megbízásokhoz kapcsolódó szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy nem adjuk ki és nem tesszük közzé a nem teljesített Limitáras Megbízásainak részleteit.
Megbízás - A 10.1. pontban meghatározottak szerint ez a Felhasználó által a Lightyear-alkalmazásban egy vagy több Eszköz vételére vagy eladására adott utasítás.
Megbízáskezelési és legjobb végrehajtási politika - A Lightyear Europe AS Megbízáskezelési és a legjobb végrehajtás politikája elérhető a Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon: https://lightyear.com/eu/documents
Nem Összetett Eszköz - Az Észt Értékpapírpiaci Törvényben meghatározott nem összetett pénzügyi eszköz (vähem keerukas väärtpaber).
Professional Client - A professional client (asjatundlik klient) as defined in the Securities Market Act § 46(2)
OTC - A tőzsdén kívüli ügylet olyan ügylet, amelyet nem kereskedési helyszínen hajtanak végre.
Összetett Eszköz - Olyan Eszköz, amely nem minősül Nem Összetett Eszköznek.
Pénzügyi Hírszerző Egység - Észt Pénzügyi Hírszerző Egység (Rahapesu Andmebüroo).
Pozíciók - A Felhasználó pozíciói azokban az Eszközökben, amelyeket a Lightyear-alkalmazásban beküldött és végrehajtott Megbízások eredményeként birtokol.
Stop Megbízás - Egy Eszköz piaci árfolyamon történő vételére vagy eladására vonatkozó Megbízás, amikor az Eszközzel egy olyan meghatározott árfolyamon kereskednek, amely a Megbízás eredeti beadásakor még nem elérhető a piacon. Amint az Eszköz eléri a stop árfolyamot, a Megbízás hagyományos Piaci Megbízássá válik, és a következő elérhető piaci árfolyamon kerül végrehajtásra. Ha az Eszköz nem éri el a stop árfolyamot, a Megbízás nem kerül végrehajtásra. A Stop Megbízás nem garantálja, hogy a Megbízás egy bizonyos árfolyamon teljesül, miután Piaci Megbízássá alakítottuk át. Az ebből eredő veszteségekért nem vállalunk felelősséget. A Lightyear Stop Megbízásokhoz kapcsolódó szolgáltatásának igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy nem adjuk ki és nem tesszük közzé a nem teljesített Stop Megbízásainak részleteit.
Szakmai Ügyfél - Az Észt Értékpapírpiaci Törvény 46. paragrafusának (2) bekezdésében meghatározott szakmai ügyfél (asjatundlik klient).
Szerződés - A Lightyear Europe AS jelen, időről időre módosított Felhasználási feltételei és annak mellékletei, amelyet a Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon teszünk közzé: https://lightyear.com/eu/documents
Szolgáltatások - A Lightyear által a jelen Szerződés alapján a Felhasználó számára nyújtott, a 8.1. pontban meghatározott szolgáltatások.
Szolgáltató - Lightyear és a Lightyear tisztségviselői, igazgatói, ügynökei, partnerei, alkalmazottai, licenciaadói, forgalmazói és képviselői.
Tranzakció - A Felhasználó Számlájára történő befizetés, devizaváltás, vagy egy végrehajtott vételi vagy eladási Megbízás.

2. melléklet: Egyes vitarendezési szervek és pénzügyi ombudsmanok

Ország
Alternatív vitarendezési szerv és/vagy helyi pénzügyi ombudsman
Elérhetőség
CiprusCiprusi pénzügyi szolgáltatási ombudsman
Weboldal:
CsehországCseh pénzügyi választottbíró Weboldal:https://finarbitr.cz
Dánia
Dán Pénzügyi Panasztestület
Dán Panaszkezelési Központ 
Dán Pénzügyi Panasztestület:
Dán Panaszkezelési Központ: www.naevneneshus.dk
Finnország
Finn Fogyasztói Tanácsadó Szolgálat 
Finn Fogyasztóvédelmi Testület
Finn Fogyasztói Tanácsadó Szolgálat: 
Finn Fogyasztóvédelmi Testület: 
ÍrországÍr pénzügyi szolgáltatási ombudsman
Cím: 
The Financial Services Ombudsman's Bureau,
3rd Floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2.
Tel.: 1890 88 20 90 vagy 01 662 0899
LengyelországLengyel pénzügyi ombudsmanWeboldal:https://rf.gov.pl/en/home/
MagyarországMagyar Nemzeti Bank
Weboldal: 
RomániaRomán Pénzügyi Felügyeleti HatóságWeboldal: https://www.salfin.ro/
SpanyolországSpanyol TőzsdefelügyeletWeboldal: https://www.cnmv.es/portal/quees/Funciones/Funciones.aspx?lang=en
Szlovákia
Szlovák Nemzeti Bank 
Szlovák Európai Fogyasztói Központ
Szlovák Nemzeti Bank:https://nbs.sk/en/
Szlovák Európai Fogyasztói Központ:

Kockázati tájékoztató

2.1. verzió
Érvényes: 2023. július 11-től

1. Háttér

A Lightyear Europe AS egy Észtországban bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (cégjegyzékszám: 16235024), amelynek székhelye Tallinn, Volta tn 1, Észtország („mi”, „minket”, „miénk” vagy „Lightyear”), és engedélyező és szabályozó hatósága, az Észt Pénzügyi Felügyeleti Hatóság („EFSA”) befektetési vállalkozásként tartja nyilván.
Amennyiben másként nem jelezzük, minden fogalommeghatározás a Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeiből származik, amely a Lightyear-alkalmazásban és a weboldalunkon itt érhető el: https://lightyear.com/eu/documents.
A Lightyear befektetési szolgáltatásokat nyújt ügyfelei (a továbbiakban: „Ügyfél” vagy „Felhasználó”) számára Megbízások végrehajtásával vagy Megbízások Külső Bróker részére, végrehajtás céljából történő továbbításával (vagy újabb továbbítás utáni végrehajtás céljából történő továbbításával).

2. Cél

Az Ügyfelek és a potenciális Ügyfelek rendelkezésére bocsátjuk az Eszközök jellegének és kockázatainak általános leírását.
Nagyon fontos, hogy a Felhasználó tisztában legyen a lehetséges kockázatokkal, mielőtt bármilyen Eszközbe befektetne, és bármilyen Megbízást adna be a Lightyear-alkalmazásban. Nem javasoljuk, hogy a Felhasználó ilyen Megbízásokat adjon be, kivéve, ha teljes mértékben tisztában van az összes kockázattal, és független mérlegelés alapján eldöntötte, hogy a Tranzakció megfelelő a számára. A Felhasználónak a Megbízás beadása előtt célszerű lehet tanácsot kérnie független számviteli, pénzügyi, befektetési, jogi, szabályozási, adózási, illetve egyéb szakértő tanácsadóktól.
A jelen kockázati tájékoztatóban nem kívánjuk az összes kockázatot és az egyéb, Megbízásokkal kapcsolatos lehetséges megfontolást ismertetni. A dokumentum inkább a Megbízások Lightyear-alkalmazásban történő beadásakor megtalálható Eszközök jellegének és tipikus kockázatainak általános leírását tartalmazza, de semmiképpen sem teljes körű.
Az alábbiakban összefoglaljuk az Eszközökkel kapcsolatos legfontosabb általános kockázatokat. Az egyes Eszközökre vonatkozó részletesebb kockázati információk a kapcsolódó termékdokumentációban, például a tájékoztatóban, előszerződésben, kibocsátási körlevélben, értékesítési prospektusban, hirdetményben, az eszközök dokumentációjában és feltételeiben, valamint a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumban és az útmutatóban találhatók.
Fontos, hogy a Felhasználó a Lightyear által biztosított összes vonatkozó dokumentációt végigolvassa, hogy megértse az adott pénzügyi Eszköz működését és a Tranzakció teljes kockázati profilját, és ezért a befektetés előtt el tudja dönteni, hogy képes-e vállalni az Eszközbe történő befektetés kockázatait és lehetséges következményeit.
Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a pénzügyi eszközökkel való kereskedés kockázatos lehet. A befektetések értéke csökkenhet és emelkedhet is, így a befektető a befektetett pénznél kevesebbet kaphat vissza, vagy bizonyos esetekben akár a teljes befektetését is elveszítheti. Emellett a múltbeli teljesítmény nem jelzi előre egy Eszköz jövőbeli teljesítményét.
A Felhasználónak bármely Eszköz vétele vagy eladása előtt meg kell győződnie arról, hogy elegendő pénzügyi forrással rendelkezik-e, és képes-e elviselni az esetleges veszteségeket. A Felhasználó nem bízhat abban, hogy bármilyen célra (például adósságok visszafizetésére) nyereséget tud termelni, és nem javasolt kölcsönszerződést sem kötni a Lightyear-alkalmazásban történő Eszközvásárlások finanszírozására.

3. Nincs tanácsadás

Részvényekkel és egyéb Eszközökkel kapcsolatos, tanácsadást nem tartalmazó megbízástovábbítási és -végrehajtási szolgáltatást nyújtunk. Ez azt jelenti, hogy (a Lightyear Europe AS Felhasználási feltételeinek megfelelően) anélkül hajtjuk végre a Felhasználó Megbízásait, hogy megvizsgálnánk a befektetés vagy a Felhasználó Megbízásainak megfelelőségét vagy egyéb aspektusait, vagy tanácsot adnánk ezeket illetően.
Mivel nem nyújtunk és nem kínálunk befektetési vagy egyéb tanácsadást – így semmilyen konkrét befektetés vagy befektetési stratégia megfelelőségét illető tanácsadást sem –, a Felhasználó nem részesül a vonatkozó, megfelelőség vizsgálatával kapcsolatos szabályok által biztosított védelemben.
Időről időre általános vagy konkrét információkat vagy magyarázatokat tehetünk közzé a Lightyear-alkalmazásban, a weboldalunkon, a sajtóban, a Felhasználóval folytatott kommunikációban vagy egyéb módon. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezek az információk nem minősülnek tanácsadásnak, és nem is értelmezhetők tanácsadásként, és a Megbízások beküldésére vonatkozó döntést a Felhasználó egyedül hozza meg.
Amikor a Felhasználó a Lightyear-alkalmazásban Megbízást ad nekünk, feltételezzük, hogy figyelembe vette az adott Eszközzel kapcsolatos kockázatokat, és azt a saját egyéni körülményeit vagy igényeit mérlegelve megfelelőnek vagy alkalmasnak tartja. Feltételezzük továbbá, hogy a Felhasználó szükség esetén független szakértő tanácsát is kikérte. A Felhasználó kijelenti, hogy a Lightyear-alkalmazás használatával felelősséget vállal saját befektetési döntéseiért, és elegendő ismerettel és tapasztalattal rendelkezik az ilyen döntések meghozatalához, tisztában van a befektetésekkel kapcsolatos kockázatokkal, és adott esetben szakértői tanácsadást vett igénybe a döntések meghozatalakor.
A Felhasználó elfogadja, hogy sem a Lightyear, sem annak munkatársai nem vállalnak semmilyen felelősséget a Lightyear-alkalmazásban végrehajtott befektetéseiből eredő veszteségekért.

4. Általános befektetési kockázatok

A részvénybefektetés kockázata

A részvények olyan Eszközök, amelyek egy vállalatban fennálló tulajdonjogot testesítenek meg. A Felhasználó egy vállalat részvényeseként élvezheti bizonyos ebből fakadó jogok előnyeit. Például a részvények felértékelődhetnek, és a részvényesek osztalékot vagy hasonló kifizetéseket kaphatnak, bár ezek egyike sem garantált. Egy vállalat részvényei le is értékelődhetnek, sőt fizetésképtelenség esetén akár értéktelenné is válhatnak. Fizetésképtelenségi eljárás során általában a részvényesek az utolsók, akik az abból származó kifizetést megkapják, ha egyáltalán kapnak bármilyen kifizetést. Ezért fontos megérteni, hogy egy vállalat részvényeibe történő befektetéssel a Felhasználó az adott vállalatra vonatkozó koncentrált kockázatnak teszi ki magát.

A töredékrészvényekbe való befektetéssel kapcsolatos kockázatok

A töredékrészvény egy vállalat részvényének töredékét jelenti. Vagyis a töredékrészvények a részvényekkel megegyező kockázatoknak vannak kitéve. Emellett a töredékrészvényekkel kapcsolatos bizonyos tulajdonjogok kerekítési kockázatnak lehetnek kitéve (a kerekítési kockázatról a további részleteket lásd alább). A töredékrészvények azzal a letétkezelővel szemben testesítenek meg követelést, amely a töredékrészvények töredékesítését vállalta. A töredékrészvények ezért általában nem átruházhatók, és ahhoz, hogy az általuk képviselt értéket realizálni tudja, a Felhasználó köteles azokat a Lightyear-alkalmazásban értékesíteni.

A tőzsdén kereskedett termékekbe történő befektetés kockázata

A tőzsdén kereskedett termékek („ETP-k”), mint például a tőzsdén kereskedett alapok („ETF-ek”) vagy a tőzsdén kereskedett árukcikkek („ETC-k”) általában (de nem mindig) diverzifikált eszközállományt, például részvényeket, kötvényeket vagy árucikkeket tartalmaznak. Általános esetben egy benchmark vagy pénzügyi index teljesítményét követik, és az ETP értéke ennek megfelelően mozog.
Az ETP-k ugyanazoknak a kockázatoknak vannak kitéve, mint a mögöttes eszközök, ezért a piaci kockázat és az alábbiakban ismertetett egyéb kockázatok is érinthetik őket. Ha például egy ETF olyan vállalatok részvényeiből áll, amelyek mindegyike ugyanabban az iparágban tevékenykedik, az ETF az adott iparághoz hasonló kockázatoknak lesz kitéve. Az említett iparág gazdasági visszaesése ezért az ETF piaci kapitalizációjának és értékének erőteljes csökkenését eredményezheti. Hasonlóképpen például a nemesfémeken alapuló ETC-ket az adott nemesfémekkel kapcsolatos kockázatok befolyásolják.
Az ETP-k megpróbálnak egy referenciaértéket követni, de számos tényező (például díjak, tranzakciós költségek vagy mintavételi hiba) miatt általában bizonyos mértékben eltérnek ettől a referenciaértéktől. Az ETP-kbe történő befektetéskor nem garantálható, hogy a Felhasználó részesül az adott benchmark teljesítményéből.

A letéti jegyekbe történő befektetés kockázata

A letéti jegyek olyan Eszközök, amelyek révén a Felhasználó külföldi részvénytársaságok részvényeit is tarthatja. A letéti jegy birtoklásával a Felhasználó nem egy vállalat részvényével rendelkezik, hanem egy olyan igazolással, amelyet egy helyi pénzintézet bocsátott ki, amely külföldi letétkezelőn keresztül tartja a részvényeket. Az ilyen letéti jegyek ugyanolyan kockázatoknak vannak kitéve, mint a részvények, a külföldi vállalat jogi és politikai környezetétől függően azonban nagyobb mértékű politikai és jogi, illetve szabályozási kockázatok övezhetik őket.

A pénzpiaci alapokba történő befektetés kockázata

A pénzpiaci alapok („MMF-ek” vagy „PPA-k”) révén a Felhasználó készpénzbe és készpénz-egyenértékesekbe fektethet be, például különböző kormányoknak nyújtott rövid lejáratú hitelekbe, amelyek fix kamatot fizetnek. Az ilyen hitelek lejárata általában nem hosszabb hat hónapnál, de bizonyos körülmények között akár egy év is lehet. Az MMF-eket érintő általános kockázatok közé tartozik a kamatkockázat (a kamatlábak ingadozása hatással van azokra az eszközökre, amelyekbe az MMF befektet, és így az MMF befektetési jegyeinek értékére is), a partnerkockázat (az MMF-et pénzügyi veszteség érheti, ha egy olyan intézmény fizetésképtelenné válik, amelyik például eszközmegőrzési szolgáltatást nyújt számára), és a hitelezési kockázat (az alapban tartott eszközök kibocsátója esetleg nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az MMF-nek az esedékességkor).

5. Kockázati tényezők

A Megbízás beadása előtt a következő kockázati tényezőket kell figyelembe venni:

Fizetésképtelenségi kockázat

Amennyiben a Felhasználó egy bizonyos szervezet által kibocsátott vagy azzal kapcsolatos Eszközbe fektetett be, a szervezet fizetésképtelensége valószínűleg pénzügyi veszteséget okoz a Felhasználónak.
Az olyan Eszközök, mint például egy adott kibocsátó törzsrészvényei jellemzően a legalacsonyabb ranghelyet foglalják el az adott kibocsátó hitelkötelezettségei között. Ezért a kibocsátó fizetésképtelensége esetén fennáll a kockázata annak, hogy a Felhasználó a teljes eredeti befektetését elveszíti.
Amennyiben a Külső Bróker, Külső Partner, illetve Letétkezelő fizetésképtelenségi eljárást indít, előfordulhat, hogy a Felhasználó Pozícióit a beleegyezése nélkül likvidálják, vagy azokat egy másik brókernek vagy letétkezelőnek adják át. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk a Felhasználót arról, hogy mi történik a Pozícióival, de fennáll annak a kockázata, hogy a befektetése veszíthet az értékéből.

Politikai kockázat

Az Eszköz kibocsátójának bejegyzés vagy letelepedés szerinti országában uralkodó politikai vagy gazdasági stabilitás befolyásolhatja az adott Eszközt, beleértve annak értékét, a kapcsolódó jogokat és egyéb tulajdonságait. Politikai kockázatnak minősülnek például a jogszabályi vagy gazdasági környezet hirtelen, illetve szélsőséges változásai, valamint a társadalmi és politikai válságok. A politikai kockázatok realizálódása miatt a Felhasználó elveszítheti az ilyen kockázatok által érintett Eszközökbe irányuló befektetései egy részét vagy egészét.

Piaci kockázat

Egy adott Eszköz értéke ingadozhat annak a piacnak a változásai miatt, ahol az Eszköz található. A piaci események, a befektetői megítélés és az, hogy az adott Eszközzel mennyire lehet kereskedni, pozitív vagy negatív hatást gyakorolhat a befektetés árfolyamára. Például az Egyesült Államokban jegyzett értékpapírok az egyesült államokbeli piaci trendeknek lehetnek kitéve, amelyeket a Felhasználó esetleg nem ismer vagy nem lát előre.
Piaci ingadozás esetén egy Eszköz árfolyama jelentősen és váratlanul változhat, és nehezebbé válhat a vétel vagy az eladás, illetve előfordulhat, hogy az Eszköz árfolyama a Megbízás beküldésekor jegyzett árhoz képest emelkedik vagy csökken a végrehajtás idejére.
A Felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik a Pozíciói értékének nyomon követéséért, ezért javasolt a Lightyear-alkalmazásban rendszeresen figyelnie a Pozíciói alakulását.

Likviditási kockázat

Egy Eszköz likviditását közvetlenül befolyásolja az adott Eszköz iránti kereslet és kínálat, valamint közvetve más tényezők is, beleértve a piaci zavarokat (például az adott tőzsdén bekövetkező zavarokat) vagy infrastrukturális problémákat, például az értékpapír-elszámolási folyamat fejletlenségét vagy zavarát. Bizonyos kereskedési körülmények között nehéz vagy lehetetlen lehet egy pozíciót likvidálni vagy felvenni. Ez előfordulhat például gyors árfolyammozgások esetén, amikor az árfolyam olyan mértékben emelkedik vagy csökken, hogy az adott tőzsde szabályai szerint felfüggesztik vagy korlátozzák a kereskedést.
INormális körülmények között a részvények töredékeinek ugyanolyan a likviditása, mint a hozzájuk tartozó egész daraboknak. Piaci stressz idején azonban ez nem feltétlenül van így, és a töredékrészvények kevésbé likvidek lehetnek, mint az egész darabok.
Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy megszünteti a számláját:
  • minden Pozíciót el kell adni, és ezért előfordulhat, hogy jutalékot kell fizetni; és
  • a Felhasználó nem vihet át Pozíciókat más brókerhez (sem töredékrészvényeket, sem „teljes” részvényeket), kivéve, ha a Külső Bróker, Külső Partner, illetve a Letétkezelő fizetésképtelenné vált, és a transzferálást engedélyezik a fizetésképtelenségi eljárás során.

Inflációs kockázat

Az infláció a gazdaságban az áruk és szolgáltatások árának növekedési ütemét mutató mérőszám. Az infláció növekedése a legtöbb piacon jellemző, azonban a növekedés mértéke kedvezőtlen hatással lehet a Felhasználó befektetésére. Az infláció számos tényező miatt felgyorsulhat, például a termelési költségek változása, a nyersanyagok elérhetősége és a munkavállalói bérek átlagos nagysága következtében. Az emelkedő infláció idővel csökkentheti a befektetés reálértékét. Egy adott Eszköz hozama alacsonyabb lehet az inflációnál, ami olyan veszteségekhez vezethet, amelyek egyébként elkerülhetők lettek volna, ha a Felhasználó másik Eszközbe fektet, amelynek értéke lépést tartott az inflációval.

Az Eszközhöz kapcsolódó jogok kockázata

Bizonyos Eszközok jogokat biztosíthatnak a tulajdonosnak, például arra, hogy szavazzon az éves közgyűlésen, vagy osztalékot kapjon a kibocsátótól. Ezek a jogok változhatnak, és a Felhasználónak nem szabad abból kiindulnia, hogy képes lesz gyakorolni ezeket a jogokat. Az osztalékfizetés feltételekhez kötött – például ahhoz, hogy a kibocsátónak legyen felosztható nyeresége –, és ezért nem garantálható.

Értékpapírmegőrzési, illetve letétkezelői kockázat

Kellő gondossággal járunk el, amikor kiválasztjuk azokat a feleket, amelyek az Ügyfeleink számára az Eszközök letétkezelését, nyilvántartását, illetve elszámolását biztosítják. Mindazonáltal a jogi szabályozás hiányosságai, illetve az erre vonatkozó bírósági gyakorlat hiánya miatt egyes államokban vagy régiókban a Letétkezelő esetleges csődje esetén előfordulhat, hogy az Ügyfelek Letétkezelőnél vezetett gyűjtőszámlákon vagy csoportos számlákon tartott Eszközeinek a Letétkezelő Eszközeitől és egyéb instrumentumaitól való elkülönítése nem lesz hatékonyan megvalósítható. A fentiekből következően fennáll annak a kockázata, hogy a Letétkezelő csődje esetén az Ügyfél veszteséget szenved el az adott Letétkezelőnél nyitott gyűjtőszámlán vagy csoportos számlán tartott Eszközök elvesztése vagy visszatartása miatt.

Működési kockázat

A működési kockázat, mint például az alapvető és ellenőrző rendszerek – például informatikai rendszerek – leállása vagy hibás működése valamennyi pénzügyi termékre hatással lehet. Az üzleti kockázat, különösen annak a kockázata, hogy a vállalatot szakmailag alkalmatlanul vagy rosszul vezetik, szintén hatással lehet az adott vállalat befektetőire. A személyi és szervezeti változások komolyan befolyásolhatják ezeket a kockázatokat, és általában a működési kockázat nem feltétlenül mérhető fel a szervezeten kívülről. Az ilyen működési kockázatokkal mind a Lightyear, mind üzleti partnerei szembesülhetnek.

Devizakockázat

Ami a külföldi pénznemben denominált értékpapírokkal folytatott devizatranzakciókat illeti, az árfolyamok változása kedvező vagy kedvezőtlen hatással lehet az ilyen Eszközök kereskedéséhez kapcsolódó nyereségre vagy veszteségre.

Csalási kockázat

Miközben számos piac és joghatóság szigorú csalás-, vesztegetés- és korrupcióellenes rendszereket és ellenőrzéseket vezet be és tart fenn, a csalás és a pénzügyi bűncselekmények továbbra is számos új és innovatív formában jelennek meg. A komolyan szervezett és rendkívül kifinomult bűnözők pénzügyi partnereknek vagy termékeiknek adhatják ki magukat, az adott termékbe való befektetést népszerűsítve, ami potenciálisan a teljes befektetés elvesztését eredményezheti. Súlyos esetekben a csalási kockázat személyes vagy egyéb adatok elvesztésével is járhat. Nem mindig garantálható, hogy a csalárd tevékenységből eredő veszteségek behajthatók.

Harmadikfél-kockázat

Bizonyos Eszközök esetében az adott Eszköz elszámolása, tökéletesítése, átruházása vagy realizálása függhet egy harmadik féltől, vagy megkövetelheti annak valamilyen intézkedését, teljesítését vagy hozzájárulását. Például a vagyonkezelőknek, letétkezelőknek, ügynököknek, elszámolóházaknak és tőzsdéknek lépéseket kell tenniük, hogy egy befektetés elszámolása vagy a tulajdonjog átruházása megtörténjen. Így a Felhasználó ki van téve annak a kockázatnak, hogy az érintett harmadik fél nem jár el az előírt módon vagy a megfelelő időben.

Jogi és szabályozási kockázat

Az Eszközök ki lehetnek téve a jogszabályokból vagy a szabályozásból eredő intézkedéseknek, változásoknak vagy fejleményeknek. Ha olyan jogszabályváltozás következik be, amely hatással van az Eszközre, illetve annak kereskedési vagy tartási módjára, további költségek merülhetnek fel, vagy – szélsőséges esetben – az Eszköz akár el is veszhet. A jogi változások miatt egy korábban jogszerű és elfogadható Eszköz jogellenessé válhat.
A befektetők, illetve kibocsátók tevékenységének jogi és szabályozási környezetében bekövetkező fejlemények változásokat idézhetnek elő az Eszközzel kapcsolatban a befektetők rendelkezésére álló jogokban, kötelezettségekben, jogorvoslati módokban és bírósági (vagy kvázi bírósági) eljárásokban. Az egymásnak ellentmondó szabályok és a kétértelműségek jelentősebb bizonytalanságot eredményezhetnek a befektetőnek egy adott értékpapírral kapcsolatos jogi helyzetét és az adott joghatóság jogrendszere alapján őt megillető jogok érvényesítésének lehetőségét illetően.

Adózási kockázat

Ha változnak az adójogszabályok, és új adót vetnek ki vagy módosítanak egy Eszköz átruházására vagy birtoklására vonatkozó meglévő adón, az Eszköz eladásakor költségek merülhetnek fel, és a változás jelentős hatással lehet az adott befektetés jövedelmezőségére. Bizonyos joghatóságokban az egyes Eszközök, kibocsátók vagy befektetők adózása rendkívül összetett lehet, és fokozott volatilitásnak és változásnak lehet kitéve. Ezért egy adott Eszköz adózási helyzete rendkívül bizonytalan és kiszámíthatatlan lehet, ahogy az is, hogy egyáltalán lehetséges vagy észszerűen megvalósítható-e a Felhasználót jogszerűen megillető befektetéshez kapcsolódó adó visszaigénylése.
A Felhasználó adózási helyzete a személyes adózási státuszától és a konkrétan rá vonatkozó adószabályoktól függ. A kereskedés adóügyi vonzatának meghatározása kizárólag a Felhasználó felelőssége, és ha bizonytalan, illetve kérdései vannak, javasoljuk, hogy forduljon adószakértőhöz. Ahogy a fenti 3. pontban említettük, nem nyújtunk adótanácsadást.

Kerekítési kockázat

Ami a vállalati tevékenységeket illeti – ideértve például az osztalék- és kamatfizetést, valamint az Eszközök felosztását és összevonását –, előfordulhat, hogy a Felhasználó számára biztosított Eszközöket vagy pénzösszeget a kerekítési szabályok miatt lefelé kerekítik, és ezért csökkentik. Az Eszközök és a pénz kerekítésének részletei a Felhasználó által jelenleg birtokolt Eszközök számától, a vállalati tevékenységek idején meghatározott feltételektől, a nemzetközi gyakorlattól és egyéb részletektől függnek.

Tőzsdei kockázat

A nyilvános tőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírokkal való kereskedés lehetőségét az adott tőzsdére vagy elszámolóházra vonatkozó feltételek, szabályok és eljárások befolyásolják. Bizonyos körülmények között a tőzsdei változások vagy döntések következtében nehezebb lehet egy Eszköz beszerzése vagy eladása. Például jelentős volatilitás és árfolyammozgások idején az érintett tőzsde dönthet úgy, hogy ideiglenesen befagyasztja, korlátozza vagy felfüggeszti az adott termékkel való kereskedést. Így előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja pozícióját egy adott időpontban és egy adott árfolyamon likvidálni, vagy pedig nehezebb vagy lehetetlen egy Eszközt megszerezni.

Partner- és hitelkockázat

A partnerkockázat vagy hitelkockázat akkor merül fel, ha az adott Eszközhöz kapcsolódó valamelyik fél nem képes teljesíteni kötelezettségeit. Hitelkockázatról például akkor beszélünk, ha az instrumentumokat (például az MMF-eket) kibocsátó fél nem teljesíti a szerződéses fizetési kötelezettségeit. A partnerkockázat pedig például akkor jelentkezhet, ha egy ügyletben részt vevő fél (például az Eszköz kibocsátója vagy letétkezelője) fizetésképtelenné válik, és likvidálja az Eszközben fennálló pozícióit, ami potenciális tőkeveszteséghez vezethet.
Felhasználási feltételek1. Kik vagyunk2. Összefoglalás3. Fontos Információk a szolgáltatásainkról4. Számlanyitás5. A Lightyear-alkalmazás használata6. A Lightyear-alkalmazás elérhetősége7. Elfogadható használat és korlátozások8. Az általunk a Felhasználónak kínált szolgáltatások9. Nincs tanácsadás10. Megbízások11. A Megbízások beküldése és törlése12. Elérhető Eszközök13. A Megbízások elfogadása14. A Megbízások végrehajtása15. A Megbízások kiegyenlítése16. Az eladásból származó bevétel17. Szolgáltatási díjak18. Összeférhetetlenség19. Vállalati Tevékenységek20. A Felhasználó adatai21. Kapcsolatfelvétel a Lightyearrel22. Panaszkezelés23. Kártalanítás24. A Felhasználó pénze és Eszközei25. Halál vagy cselekvőképtelenség esetén26. Beszélgetések felvétele és az elektronikus kommunikáció tárolása27. Értesítések28. A jelen Szerződés vagy a Szolgáltatások módosítása29. Jogok átruházása30. Harmadik felek jogai31. A jelen Szerződés rendelkezéseinek megszegése32. A Fiók felfüggesztése33. Szellemi tulajdonjog34. Titoktartási kötelezettség35. Kizáró és jótállást korlátozó nyilatkozatok36. Kártalanítás és felelősség37. Megszüntetés és felmondás38. Irányadó jog39. Teljességi záradék40. Vegyes rendelkezések1. melléklet: Fogalommeghatározások2. melléklet: Egyes vitarendezési szervek és pénzügyi ombudsmanokKockázati tájékoztató1. Háttér2. Cél3. Nincs tanácsadás4. Általános befektetési kockázatokA tőzsdén kereskedett termékekbe történő befektetés kockázata5. Kockázati tényezőkAz Eszközhöz kapcsolódó jogok kockázata